Project title: Scale up small scale organic farming and trade for female Khmer farmers to improve the livelihood, nutrition, health and recover impacts of the Covid-19 pandemic in Tri Ton District, An Giang, Vietnam

Tên Dự án: Nhân rộng mô hình sản xuất và thương mại nông nghiệp hữu cơ cho hộ nông dân phụ nữ người Khmer để cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và sức khỏe và phục hồi ảnh hưởng của Covid-19 tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Chủ nhiệm dự án:

 1. Ts Nguyễn Văn Kiền, GĐ Mekong Organics, giảng viên ĐHQG Úc, TT.NCPTNT, ĐHAG, Viện Nghiên cứu Sức khỏe & Chính sách Nông nghiệp, ĐH Kinh tế TP.HCM
 2. Ths. Lê Ngọc Hiệp, thành viên Mekong Organics, giảng viên về Dinh Dưỡng và sức khỏe cộng đồng Khoa NN&QLTNTN, ĐHAG
 3. Ths. Nguyễn Văn Thái, thành viên Mekong Organics, giảng viên về phát triển cộng đồng quốc tế tại TT.NCPTNT, ĐHAG

Cộng tác viên của dự án

 1. Ths. Phạm Tấn Đạt (chuyên về IPM, tốt nghiệp từ Anh Quốc)
 2. Ks Nguyễn Minh Đăng, cán bộ nghiên cứu dự án Living Delta Hub (UK GCRF) tại Trung tâm NC&PTNT/ĐHAG
 3. Ks. Trương Thành Đạt, Chủ trang trại Ếch Ộp (Long Xuyên)
 4. Ths. Phạm Trần Lan Phương, cộng tác viên TT.NCPTNT/ĐHAG

Funđe by: Australian Alumni Grants Fund (Quĩ Cựu học sinh Úc)/ Aus4Skills

Approved Grant: VND 216,956,250

Thời gian thực hiện: 1/2021-12/2021

Brief Project Description *
The project aims at scaling-up small organic vegetable farming for improving livelihood, nutrition and health while recovering impacts of Covid-19 pandemic of poor Khmer women in Tri Ton district of An Giang province. The project has four work packages (WPs). The WP1 is to (1) establish female Khmer organic vegetable grower groups with support from the Women Union of Tri Ton district and (2) organize a technical training workshop to train organic farming techniques and business skills for Khmer women. WP2 is study tour for Khmer women, farmer and women unions to learn about organic farming methods and business skills from successful models in the South of Vietnam: Abavina Farm in Can Tho
City, Ech Op Farm in Long Xuyen City, Viet Ha Farm in Binh Phuoc province. For WP3, the AAS alumni team from An Giang University will host a Vietnam-Australia Agribusiness Forum (VAAF) in the in An Giang to link business opportunities for organic vegetable grower groups and communities in the project with both AAS and non-AAS alumni. The WP4 is a final evaluation workshop to assess the achieved results of all WPs and promote the link organic food consumption -nutrition – health of Khmer children and women.

Mô tả dự án:

Mục tiêu của dự án nhằm nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ để cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và sức khỏe và phục hồi tác động của covid-19 cho hộ dân tộc phụ nữ Khmer tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Dự án có 4 hộp phần: Hộp phần 1: a/ thành lập nhóm phụ nữ Khmer trồng rau hữu cơ tại huyện Tri Tôn, b/ tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất và kỹ năng kinh doanh cho hộ dân tộc Khmer nữ để tiếp cận thị trường sản phẩm rau hữu cơ,. Hộp phần 2: tổ chức khóa tham quan học tập thực tế cho phụ nữ Khmer, hội nông dân, hội phụ nữ đi học tập các doanh nghiệp và trang trại tại ĐBSCL: Ếch Ộp (Long Xuyên), Abavina (Cần Thơ), Trang Trại Việt Hà (Bình Phước), và Nhóm Thật Dưỡng SG. Howjpj phần số 3: Tổ chức tổ chức diễn đàn thương mại nông nghiệp Việt-Úc tại An Giang để liên kết cơ hội kinh doanh giữa người trồng rau hữu cơ với Doanh nghiệp, cộng đồng từ cựu học sinh úc và các thành phần có liên qua. Hộp phần 4: tổ chức hội thảo cuối kỳ đánh giá kết quả dự án để thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản hữ cơ-dinh dưỡng-và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em Khmer.

Đối tác dự án:

 1. Sở NN&PTNT An Giang
 2. Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn An Giang
 3. UBND Xã Ô Lâm, Tri Tôn An Giang
 4. Doanh Nghiệp rau sinh thái Ếch Ộp (Long Xuyên)
 5. Doanh nghiệp Abavina (Cần Thơ)
 6. Nhóm Thật Dưỡng Sài Gòn (TPHCM)
 7. Doanh nghiệp Việt Hà (Nông nghiệp hữu cơ, đang trong quá trình chứng nhận hữu cơ Úc (NASAA), tại Bình Phước.
 8. Các đối tác là cựu sinh viên học sinh Úc tại VN
 9. Tổ chức NASAA (ÚC),
 10. Hội nông nghiệp hữu cơ Úc (OAA)
 11. Các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hữu cơ từ Úc

Dự án này được phát triển dựa trên dự án AAV vòng 2: Developing partnerships between Australia and Vietnam for organic agriculture movement: training and workshop in two countries (Approved Grant: VND248,698,867), hoàn thành vào tháng 11/2019. Dự án được ĐSQ Úc tại VN chọn dự án thành công nhất (the best project) được trình bày với sự tham dự của Đại sứ Úc tại VN vào tháng 11/2020.

Dự án được ĐSQ Úc tại VN posted tại đây: https://www.facebook.com/groups/nhomagriculture/permalink/2072477046122144

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN VÒNG 2

Hình: Điệm trình diễn dự án- thahf viên dự án, sư chủ trì chùa B52, ông Alan Brougton (Phó Chủ tịch hội hữu cơ Úc, cố vấn kỹ thuật dự án)
Hình: Cán bộ kỹ thuật xã Ô Lâm tham gia dự án, bà Naeng Kia (thụ hưởng dự án), thành viên dự án
No description available.
Hình: Hội thảo tập huán kỹ thuật của dự án
No description available.
Hình: Chọn điểm triển khai dự án
No description available.
Hình: Nhà khoa học từ ĐH AIT (Thái Lan) cùng Ts Nguyễn Văn Kiền và nhóm dự án thăm điểm triển vọng để phát triển dự án Living Delta, cùng sinh viên ĐHQG Úc

Consulting for NASAA/NCO (NASAA Certify Organic) in Vietnam- tư vấn chứng nhận hữu cơ Úc tại Việtnam

Mekong Organics là đơn vị tư vấn đầu tiên tại Việt Nam cho tiêu chuẩn NASAA/NCO của Úc. NASAA được viết từ tiếng Anh là (National Association of Sustainable Agriculture Australia), thông tin website của NASAA Certified Organic – NCO Certified Organic tại đây. NASAA có truyền thống chứng nhận hữu cơ (cho trang trại và theo nhóm nông dân) phục vụ thị trường nội địa tại Úc và xuất khẩu từ những năm 1985s, chứng nhận cho các thị trường Úc, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Canada, Trung Quốc và Đông Nam Á. NASAA có văn phòng đặt trụ sở chính tại Stirling, Nam Úc, TP Adelaide. Hiện tại NASAA đã tham gia chứng nhận tại 1 số quốc gia ĐNA nhứ PNG, Malaysia, Singapore và Sri Lanka.

NASAA và Mekong Organics đã ký MOU từ 2019 để cùng nhau hỗ trợ phát triển mạng lưới nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, vùng Mekong, liên kết với thị trường nông nghiệp hữ cơ Úc.

Năm 2021, Mekong Organics là đơn vị đầu tiên thực hiện hỗ trợ, tư vấn chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn NASAA/NCO cho nông dân và doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản tại Việt Nam.

VietHa Farm tại tỉnh Bình Phước là đơn vị đang triển khai thủ tục chứng nhận với tổ chức NASAA/NCO do Mekong Organics tư vấn.

Đội ngũ tư vấn của Mekong Organics gồm những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, và thực hành nông nghiệp hữu cơ tại Úc và Đông Nam Á.

Sứ mệnh của Mekong Organics là thúc đẩy hỗ trợ nông dân vi mô nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuyển đổi mô hình canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ.

Ngoài chứng nhận tiêu chuẩn Úc, NASAA có chức năng các tiêu chuẩn USDA, EU, JAS, Canada, và Trung Quốc.

Sắp tới chúng tôi mong muốn mở rộng mạng lưới chứng nhận hữu cơ vào Việt Nam và các nước khu vực Mekong.

Photo: Đoàn Mekong Organics thảo luận cơ hội hơp tác với NASAA vào tháng 3/2019, tại Văn phòng NASAA, Nam Úc.
Photo: Nhóm Mekong Organics cùng ông Alan Broughton (phó CT Hội Nông nghiệp hữu cơ vùng Bairnsdale, VIC, Úc, thăm nông trại lùa hữu cơ của ông Peter Randal (chứng nhận bởi NASAA/NCO) 46 Alexander Rd, Murrami NSW 2705
Photo: Nhóm Mekong Organics khảo sát đánh giá ban đầu về điều kiện của trang trại Việt Hà (Bình Phước) để chuẩn bị làm hồ sơ chứng nhận NASAA/NCO
Photo: Nhóm Mekong Organics tham gia đánh giá ngoài đồng
Photo: Chủ trang trại Việt Hà (Bình Phước) giới thiệu qui trình ủ phân compost cho thành viên đoàn Mekong Organics
Photo: Xác nhận của NASAA/NCO về việc tiếp nhận hồ sơ của Việt Hà, đang trong quá trình đánh giá.

Biodiversity and Soil Quality in ago-ecological traditional rice based farming systems in the Mekong Delta: Tu Viet “Lua Mua” Rice Farm in Chau Thanh District of Kien Giang Province, Mekong Delta, Vietnam.

Researchers of Mekong Organics (Mekongorganics.com), RCRD (An Giang University), and Can Tho University undertook the first survey to evaluate the potential of traditional rice farming in terms of biodiversity and soil quality in Tu Viet farm and the neighboring farms, in Chau Thanh District of Kien Giang province. The farms are cultivating traditional rice (lua mua) which is not in demand for ago-chemical inputs in comparison to conventional high yielding variety (HYV) rice. Due to the natural and safe environment of traditional rice, it is expected to accommodate a great biodiversity, including the compositions of plants, fish, birds, and reptiles.

Fig.1. Canals surrounding traditional rice are used to raise fish, shrimps, and crabs.

Apart from rice production, the farmers are able to enhance income by integrating the traditional rice system with ducks, fish, shrimps, and crabs. Further, there is an enormous number of plants recorded which can be used as edible vegetables and medicinal herbs. With respect to soil quality, traditional rice systems are expected to protect the integrity of the soil, to enhance organic matter, and to conserve the diversity of microorganisms.

Fig.2. A farmer standing next to a duck cage is catching fish on traditional rice.
Fig.3. Some common plants and animals occurring in the traditional rice farming systems.

Written by Pham Tan Dat

The research of biodiversity in traditional rice farming systems is one of the components of the project (Nguyen Van Kien | The Rufford Small Grants for Nature Conservation).

Ayeyarwady Sarus Crane Project, led by International Crane Foundation (ICF)

Dự án sếu đầu đỏ và bảo tồn lúa nổi tại Myanmar

Sarus Crane as a Flagship Species for Promoting Sustainable Development in the Ayeyarwady River Delta, Myanmar

Partners: LIFT, U Thant House, Mekong Organics, University of Yangon, East Yangon University

The protection of Saurus cranes in Myanmar is an urgent priority. The project outlined here, if successful, will bring international attention and support to the Ayeyarwady region. The project would position Myanmar as a conservation leader in Southeast Asia while assisting the country in complying with UN Sustainable Development Goals and UN Convention on Biodiversity – Achi Targets. The project will support wildlife-friendly farming practices and outreach to farmers, schools, and community members with the goal of reducing poverty and increasing biodiversity.

Mekong Organics involved in reviewing existing knowledge about floating rice development, undertake feasibility analysis for conserving floating rice in Ayeyarwady Region, Myanmar.

The project is in progress!

Dự án: Nhân rộng hệ thống canh tác lúa mùa-tôm càng xanh hữu cơ ở đồng bằng Sông Cửu Long.

Project: Scaling up a traditional rice-shrimp based agro-ecological farming system in the Mekong Delta, funded by Rufford Foundation, UK

Website: https://www.rufford.org/projects/nguyen_van_kien_0

Đơn vị tài trợ/Donor: Rufford Foundation (6,000 Bảng Anh)

Thời gian/timeframe: 7/2020-6/2021

Đơn vị quản lý dự án/Project Management Unit: Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển Nông Thôn, Đại học An Giang, ĐHQG TP. HCM/ Research Center for Rural Development, An Giang University, Vietnam National University, HCM City.

Đơn vị phối hợp thực hiện/ Implementation partners: Mekong Organics PTY LTD (Australia), Mekong Nutrition, Luá mùa Tư Việt.

Địa bàn triển khai dự án/Project location: Làng Cù Là, thị trấn Minh Lương & xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đồng bằng sông Cửu Long (Cu La village, Minh Luong Town & Vinh Hoa Phu Commune, Chau Thanh District, Kien Giang province, Mekong Delta, Vietnam).

Trưởng dự án/project leader: Ts. Nguyễn Văn Kiền (PhD), Director of Mekong Organics PTY LTD, senior researcher at RCRD/AGU-VNU HCM city, Honorary Senior Lecturer, Fenner School of Environment & Society, the Australian National University (ANU).

https://www.facebook.com/MekongOrganics-2270168229893295

Thành viên nhóm nghiên cứu/ Researchers:

1. Ths Huỳnh Ngọc Đức, giảng viên BM Phát triển nông thôn & quản lý tài nguyên, Khoa NN&QLTNTN, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/duc.hn.5

2. Ks. Lê Quốc Việt, trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

https://www.facebook.com/luamua.net

3. Ths. Lê Ngọc Hiệp, giảng viên BM Công nghệ thực phẩm, Khoa NN&QLTNTN, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005224590345

4. Ths. Nguyễn Văn Thái, giảng viên TT. NC&PTNT, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/thai.nguyenvan.549

5. Ths. Phạm Tấn Đạt, Mekong Organics PTY LTD

https://www.facebook.com/datphamipmhau

6. Ths. Phạm Trần Lan Phương, cộng tác viên TT. NC&PTNT, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/ptlphuong

7. Ths. Lý Quốc Đẳng, giảng viên Viện Nghiên Cứu phát triển ĐBSCL, ĐHCT

https://www.facebook.com/lygia1202

8. Ks. Nguyễn Minh Đăng, nghiên cứu viên, TT. NC&PTNT, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/dangminhnguyen97

9. Ths. Trần Minh Phúc, Mekong Organics PTY LTD, cộng tác viên hợp phần kinh tế xã hội

https://www.facebook.com/phucct15

10. Ths. Nguyễn Hoàng Hân, nghiên cứu sinh về đất và cây trồng tại ĐH Charles Sturt, bang NSW, Úc, cán bộ sở NN & PTNT tỉnh Sóc Trăng

https://www.facebook.com/hoanghan.nguyen.18

Các hoạt động của dự án/ project activities:

1. Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành tổ chức 01 hội thảo khởi động dự án ngày 30/6/2020. Có 50 đại biểu là bà con nông dân trồng lúa mùa tại huyện Châu Thành, lãnh đạo UBND các xã trong huyện, lãnh đạo UBND và cán bộ phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, Chi Cục Trồng Trọt BVTV tỉnh Kiên Giang tham dự.

On 30 June 2020, the research team co-hosted a stakeholder workshop with Chau Thanh Sub-Department of Agriculture & Rural Development to share the objectives and activities of the project and receive feedback from the stakeholders.

2. 2. Khảo sát kinh tế xã hội, hệ thống canh tác lúa-tôm – dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng 50 hộ dân tại xã Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang.

Survey 50 households about traditional rice shrimp farming system linked to nutrition and public health of local communities in Vinh Hoa Phu Commune, Chau Thanh District, Kien Giang province.

3. Khảo sát và phân tích đất phục vụ phát triển hệ thống canh tác lúa mùa tôm càng hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Vĩnh Hòa Phú và Làng Cù Là.

Survey and analyse soils for promoting organic traditional rice-prawn farming system, adaptation to climate change at Vinh Hoa Phu commune, Cu La village.

4. Khảo sát quản trị tài nguyên nước vùng canh tác lúa-tôm ven biển tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành

Survey water governance at traditional rice-prawn farming system at Vinh Hoa Phu, Chau Thanh District.

5. Điều tra đa dạng sinh học, động thực vật, bò sát, chim cá trong vùng sản xuất lúa mùa-tôm càng xanh.

Survey agrobiodiversity, animals, plants, reptiles, birds, fish, and other aquatic animals in the traditional rice-prawn farming system.

6. Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo lúa mùa phục vụ phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản địa phương – một làng một sản phẩm.

Process value added products from the traditional rice to promote local specialty food – one product one village.

7. Chọn lọc 03 giống lúa mùa ngon đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Select 03 local traditional rice varieties to meet the demand of domestic and international market.

8. Xuất bản 3-4 bài trên tạp chí khoa học quốc tế trong các lĩnh vực đất, nước, đa dạng sinh học, hệ thống canh tác, nông nghiệp-dinh dưỡng-sức khỏe cộng đồng.

Publish at least three to four international journal articles in soils, biodiversity, water governance, socio-economics, linked farming system- nutrition-health

Ảnh hoạt động dự án/ photos of project activities

No description available.
Ảnh: Đại biểu tham dự hội thảo khởi động dự án tại Khu Bảo tồn văn hóa lúa mùa Tư Việt ngày 30 tháng 6 năm 2020
No description available.
Ảnh: Nhóm nghiên cứu tại hội thảo ngày 30 tháng 6 năm 2020
No description available.
Ảnh: Khu trưng bày nông cụ được sưu tầm bởi Ks Lê Quốc Việt, người nặng lòng với cây lúa mùa ĐBSCL

Các hoạt động của dự án đang được nhóm triển khai

The project activities are in progressing, designing tools for soil sampling, socio-economic, farming system, biodiversity, linked agriculture-nutrition-health, water governance data collection and seed purification.

We will update the progress in this site…..

Other related project entitled “Long-Term Biophysical and Socio-Economic Monitoring of Floating Rice-Based and Intensive Rice Farming Systems in Mekong Delta“.

https://www.rufford.org/projects/nguyen_van_kien

Dự án đạo tạo Nông nghiệp hữu cơ tại Viện Nông Thôn Á Châu (ARI), Nhật Bản

.Viện Nông Thôn Á Châu (ARI) và Mekong Organics ký bản ghi nhớ hợp tác đào tạo về nông nghiệp hữu cơ và phát triển nông thôn, tại Nhật Bản.
Viện nông thôn Á Châu ARI là địa chỉ đào tạo ngắn hạn 9 tháng về kỹ năng lãnh đạo, nông nghiệp bền vững, và làm việc công đồng tại Nhật Bản. Viện ARI và Mekong Organics chính thức ký hợp tác đào tạo nhân lực nông nghiệp hữu cơ cho vùng Mekong từ năm 2020. Trước đó thành viên Mekong Organics và ARI đã cùng trao đổi cử học viên và thăm viếng lẫn nhau. Năm 2015, Ts Nguyễn Văn Kiền (GĐ. Trung Tâm Nghiên cứu & Phát triển nông thôn, Đại học An Giang) đã giới thiệu Ths Huỳnh Ngọc Đức (ĐHAG) và Bà Lê Thu Hiền (Tâm Việt) sang ARI. Cho đến năm 2020, Mekong Organics (TS. Nguyễn Văn Kiền là Founder) đã gửi thêm 02 thành viên là nông dân và người đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, kỹ năng lãnh đạo và cộng động, đi học theo chương trình học bổng của Viện. Trong niên khóa 2021, Mekong Organics đang tiến hành hỗ trợ 02 ứng cử viên nộp hồ sơ, 01 từ đồng bằng sông Cửu Long và 01 từ Tây Nguyên, Việt Nam.

Danh sách học viên đã học về nước, đang học tại ARI và sắp nộp hồ sơ gồm:

1. Huỳnh Ngọc Đức, giảng viên nông nghiệp hữu cơ tại BM Phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên, Khoa Nông Nghiệp & Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học An Giang- ĐHQG TPHCM (niên khóa 4-12/2015).

https://www.facebook.com/duc.hn.5

2. Lê Thu Hiền, Trang Trại Gạo Sinh Thái Tâm Việt, Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp (niên khóa 4-12/2019).

Ảnh: Lê Thu Hiền, tại nông trại thực nghiệm ARI, Nhật Bản.

https://www.facebook.com/le.thuhien.315

3. Trần Thị Bích Thạnh, Thành Viên nhóm Thật Dưỡng Sài Gòn (đang học tại ARI niên khóa 4-12/2020).

https://www.facebook.com/bichthanh.tran

4. Trương Thành Đạt, Giám Đốc Nông Trại Ếch Ộp, TP Long Xuyên, An Giang (niên khóa 2019-2020, chuyển sang năm 2021 do covid-19).

https://www.facebook.com/NongTraiEchOp

Hai thành viên nộp hồ sơ niên khóa 2021 là:

1. Võ Ngọc Dũng, Chủ trang trại café-hồ tiêu thiên nhiên Dũng Krong Năng, tỉnh Đak Lak

https://www.facebook.com/toiladung282

2. Huỳnh Huyền Trân, nhân viên tổ chức cộng đồng, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Abavina, hợp tác với nông dân nhỏ lẽ (small farm holder) trồng rau, đậu, củ quả theo qui trình canh tác thiên nhiên tại TP. Cần Thơ.

https://www.facebook.com/tran.huynhcqn

Mỗi năm, hy vọng chúng tôi sẽ tuyển được 1-2 ứng cử từ cộng đồng để tham gia chương trình này.

Water governance of minority communities in the Mekong Delta, Vietnam

USAID Cropped Horizontal Logo

Partnerships for enhanced engagement in research (PEER) SCIENCE
Cycle 3 (2014 Deadline)

https://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PEERscience/PGA_152053

Mekong Organics involved in supporting design and implementation of the organic vegetable gardens at the Ta Ngao Temple in Tinh Bien District, An Giang province, Mekong Delta, Vietnam.

Detailed project activities will be update soon

Dự án: Thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa Úc và Việt Nam thông qua Phát triển Nông Nghiệp Hữu Cơ: Đào tạo và tổ chức hội thảo ở hai quốc gia

Project: Developing partnerships between Australia and Vietnam for organic agriculture movement: training and workshop in two countries

Cựu du học sinh Úc (s): 1. Ts. Nguyễn Văn Kiền; 2. Ths. Lê Ngọc Hiệp; 3. Ths. Nguyễn Văn Thái
Tổng số tiền tài trợ: VND248,698,867

Giai đoạn: 11/ 2018 -10/2019

Hiện trạng: kết thúc và báo cáo nhà tài trợ (xem link báo cáo pdf phía dưới)

Các hoạt động chính của dự án

Working Package: Hợp phần dự án

Working package 1:

The Aus4skills grant has contributed to promote organic agriculture sector in the Mekong Delta and Vietnam at large. In particular, the AAS team successfully conducted a training course on the principles and applied techniques in organic farming practices: experiences from Australia in January 2019. This course engaged various participants from government, private sectors, and Khmer and Kinh farmers around the Vietnamese Mekong Delta. Through the course, the participants gained the basic knowledge about how to make composting and crop rotation by growing legumes in order to keep straw and improve soil fertility; and how to use techniques to control insects and diseases throughout the stages of agricultural production. Moreover, these have learnt about how to design and use earthworm manure in organic farming; and how to use locally available wild plants in crop pest control to properly store and preserve seeds after harvest. Impacts: 1/ Government officials, for example, Ca Mau Department of Agriculture & Rural Development (DARD), Sub-Department of Crops and Plant Protection in linking with private sectors (Minh Phu Group, Tan Vuong Group, Ong Tho Rice Company, and Co May Group) have initiated the organic village to promote organic rice-shrimp in Tri Luc Commune of Thoi Binh District, Ca Mau province. These companies and Ca Mau DARD have sent staff to the forum and the training courses provided in WP2. In return,Ca Mau DARD proposed a 5 year plan and vision 2030 for organic agriculture development in Ca Mau. 2/ Private sectors, Ong Tho Rice, Tan Vuong Rice, and Co May Group are more confident to invest in organic rice-shrimp farming in Ca Mau province. Mekong Organics made a link between private sectors and growers and government officials through the forum at AGU. 3/ Wider impacts on students and farmers. The AAS team has developed the network of male and female farmers, founders, agricultural extension staff, small and medium enterprises of practicing organic farming throughout Vietnam. We have shared with these actors about the results of this project at both formal and informal meetings in the Southern, Central and Northern parts of Vietnam. We have mainly focused on discussing the positive and negative aspects of promoting organic agriculture; and setting up the organic farming network among these actors. Furthermore, we are going to make a strategic plan of how to collect good quality of Vietnamese organic products and export it to Australia and other countries.

Tiếng việt…

ợp phần 1: Tổ chức Diễn đàn đồng bằng sông cửu long lần 1: Phát triển mối quan hệ đối tác giữa Úc và Việt Nam về Nông nghiệp hữu cơ, tại Trường Đại học An Giang-Đại học Quóc Gia TPHM, ngày 14-15/1/2019. Số lượng tham dự hơn 200 đại biểu là: Trường Đại học Quốc Gia Úc (ANU), Doanh nghiệp & Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Úc như NASAA (National Association of Sustainable Agriculture Australia), Hội Nông nghiệp hữu cơ Úc (OAA), Austrade; các viện trường đến từ vùng ĐNA (ĐH Yangon, Miến Điện); các viện trường từ ĐBSCL (ĐHCT, ĐH Kiên Giang, ĐH Nam Cần Thơ), các viện trường khu vực TPHCM (ĐH KHXH&NV TPHCM, Viện khoa học Nông nghiệp Miền Nam); Hội NNHC Việt Nam, Trưởng nhóm PGS Việt Nam; các Doanh Nghiệp (Công Ty Phân Bón Đất Phúc, Gạo Ông Thọ TPHCM, DN Lúa Tôm Hữu Cơ An Giang, Công Ty Cỏ Mây-Đồng Tháp, công ty Tấn Vương An Giang, Tập Đoàn Sun Rice (Úc) tại ĐBSCL), các trang trại lúa-tôm sinh thái (Lúa Tâm Việt-Đồng Tháp; Gạo lúa mùa Tư Việt-Kiên Giang, Rau an toàn sinh thái Éch ỘP-Long Xuyên, nhóm Thật Dưỡng Sài Gòn, Công ty Anbavina-Cần Thơ), lúa-tôm Cà Mau (Tập Đoàn Minh Phú -Cà Mau), DN Hồ Quan Trung (Lúa hữ cơ, Sóc Trăng), các sở ban ngành nông nghiệp tỉnh (Sở NN&PTNT Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, và nhiều nông dân đang sản xuất nông nghiệp sạch, sinh thái, sinh viên đến từ các trường ĐH vùng ĐBSCL, TPHCM tham dự. Kỷ yếu hội thảo “Diễn đàn đồng bằng sông cửu long lần 1: Phát triển mối quan hệ đối tác giữa Úc và Việt Nam về Nông nghiệp hữu cơ” được đăng tại link pdf.

Đại biểu có cơ hội trãi nghiệm tham gia học tập mô hình canh tác sinh thái qui mô nông hộ nhỏ “Trang Trại Ếch ỘP-Long Xuyên, An Giang” vào ngày 15/1/2019 (xem ảnh hoạt động của dự án bên dưới. Tại đây đại biểu có được cơ hội chia sẽ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp qui mô nhỏ và kết nối.

Working Package 2: A study tour for AAV team to visit and link with Australian Organic Industry in NSW, ACT, Victoria, and South Australia from 13 to 29 March 2019.

Through the grant, the AAS team has established the network with Australian actors in the field of organic agriculture. Currently, Mekong Organics team is collaborating with the Organic Agriculture Association (OAA) in Gippsland, Victoria, and Canberra Organic Grower Society (COGS), Canberra Organic Growers Society, Peter Randall Organic Rice and National Association of Organic Agriculture Australia (NASAA), Organic Trust Australia: Research and Education. More importantly the vice president of OAA supported the AAS team (Mekong Organics team) to conduct the training course on organic farming practices and principles in An Giang University in January, 2019, and he is always willing provide more training courses across Vietnam in 2019, 2020 and longer term.. Also, the AAS team did visit the COGS through Australia study tour, and Dr. Kien is a key member of this organization in the last several years. He is also a key coordinator to facilitate 6 Vietnamese organic growers in the South of Vietnam to visit Australian Organic Farmers and Industry, which is funded by the Rotary Club of Hall in Canberra. Furthermore, the AAS team has set up the Mekong Organics PTY LTD to work with NASSA in the field of organic agriculture certification and other consultation services for small scale organic growers in Vietnam Furthermore, the Mekong Organics has the link with Australian organic operator, managers and researchers. In particular, we have partnered with Peter Randall who is a local farmer (organic rice) in Leeton, New South Wales. He has operated a farm of 250 ha, including 400 ships, 50 ha of rice each year and rotate in every year. The Mekong Organics team plans to invite Mr. Peter to co-organize a training course on organic rice cultivation for organic rice growers in the Mekong Delta in the next few years. Moreover, we have had a chance to discuss with Mr. Rob at the National Environment Centre, Riverina Institute at Wagga Wagga, New South Wales. This center is running the diploma of organic agriculture, diploma of permaculture. It will be potential to make a future plan for Vietnamese farmers and students to do study organic agriculture conservation and permaculture at this center.

In study tour of visiting Australian organic farms, the AAS team has learned the knowledge, skills and practices of Australian farmers through organic farming systems. In particular, we learnt how to design organic vegetable gardens by planting different kinds of flowering trees in order to attract good insects for biodiversity purposes. Also, the study tour provided us a chance to have insights of organic farming practices, such as compost making and seasonal calendar note-taking. Furthermore, we have also learnt cooperative skills of Australian residents, especially in the activities of garden plans, design, management and development through community-based organic vegetable garden in Charnwood, Canberra and the Bairnsdale town, Victoria. These have applied for the WP4 of piloting communitybased organic vegetable garden for the Khmer temple in O Lam commune, Tri Ton district, An Giang Province.

Tiếng việt….Hợp phần số 2: Nhóm 03 cựu học sinh AAV Úc nhận dự án đi học tập về ngành công nghiệp hữu cơ Úc tại Bang NSW, Thủ Đô Canberra ACT, Bang Victoria, và Nam Úc từ 13-29/03/2019.

Working package 3: Initiate a home-based organic vegetable garden for women Khmer in Tri Ton district to promote nutrition and health. An organic vegetable garden was piloted at a poor Khmer women headed households and Khmer Temple, in O Lam Commune of Tri Ton District, An Giang province, Vietnam. The project has received great success. Poor female farmer improve income and social capital, livelihood diversity to cope with shock.

Working package 4: Mekong Organic Website is established to communicate research outcomes and establish research and development network in organic farming. Website of Mekong Organics…

Communication about the project – Truyền thông về dự án qua các kênh web, facebook, truyền hình địa phương

 1. An Giang University: http://www.agu.edu.vn/vi/dien-dan-dong-bang-song-cuu-long-lan-1-phat-trien-moi-quan-hedoi-tac-giua-uc-va-viet-nam-ve-nong
 2. An Giang University News (Enews): http://enews.agu.edu.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=20105&Itemid=114
 3. An Giang province news: http://www.atv.org.vn/tin-tuc/tin-trong-tinh/dien-dan-dong-bang-song-cuu-long-lan-1-venong-nghiep-huu-co-17077.html
 4. Vietnam News Agency: https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dien-dan-dong-bang-song-cuu-longvoi-chu-de-phat-trien-moi-quan-he-doi-tac-giua-australia-va-viet-nam-ve-nong-nghiep-huuco-3675716.html
 5. An Giang province’s information portal: http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nong-thon-moi/chitiet-nong-thon-moi/!ut/p/z1/tZJPT8IwGMbv-xS7cGzeru3eISDDIyZMnVbL6bb2Kiybkgh6qe3KCaSwNCDPfRtk6d5n9_zFrhl25YFqSnmsN-K3AltrIWWrZKLCGFjHuPEwdPQspINHYCH9_G8bVzEzFyGXuQfArwwRri0YyMKMbjiADveX9F4AE48ELpTi8gE8qupVC13bUvWizRVg7wWiDVqlovWtW0X3ctld4U682znKsBzgkVBatcFJQXLmIK5EoqgDRQOCcBbnLKNs16QpZQvYr9TGon3i9UCaU6TnqZGfotCSM8F7QFwRwYHJzFD4J10QD-I_xjI9x21-i3xarfjQjLRVev6qIf2_mXbNfRPQNxTPwve7qkk-ALvWoZw!/dz/ d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
 6. The Gioi Hoi Nhap Newspaper: https://thegioihoinhap.vn/hoinhap/tieu-chuan-va-hoi-nhap/khai-sinh-nhom-mekong-organic/? fbclid=IwAR1CrEhFM4O8SiFut4v2P2QnznY7Y17buVb68yTyvL1kyMSen2tnvan3t_Q
 7. Vietnam News: https://vietnamnews.vn/society/483796/an-giang-targets-organic-agriculturedevelopment.html#P1waQf3uUWcZFT2q.97
 8. Mekong Organics Fan page: https://www.facebook.com/2270168229893295/videos/486369655525846/ Work package 4: Initiate a home-based organic vegetable garden for women Khmer in Tri Ton district topromote nutrition and health.
 9. An Giang Television: http://atv.org.vn/video/thoi-su-trua/thoi-su-trua-28-9-2019-11662.html An Giang Online Newspaper: http://baoangiang.com.vn/ho-tro-phat-trien-rau-sach-cho-dongbao-dan-toc-thieu-so-khmer-a254450.html
 10. The SaigonTimes: https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/70052/? fbclid=IwAR2jrc1vt5C5OAePmemavffKGlOpumNBX59nbx0hOsxktK04XILGKIdPuGo Alumni fan page: http://bit.ly/NeangKiaGrants http://bit.ly/B52TriTonGrants Workshop: south Can Tho uni and Ba Ria Vung Tau DARD workshop

Hình ảnh hoạt động của dự án:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png
Ảnh: 03 cựu du học sinh Úc nhận quĩ tài trợ Aus4Skills- Small Grants Fund Round 2
This image has an empty alt attribute; its file name is image.png
Ảnh: Khung cảnh diễn đàn – các diễn giả trả lời câu hỏi từ đại biểu tham dự
This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png
Ảnh: Đại biểu tham dự diễn đàn ngà 14/1/2019 tại Trường Đại học An Giang
This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png
Ảnh: Đại biểu tham gia hjc tập mô hình nông trại rau sinh thái Ếch Ộp tại Phường Mỹ Quí, TP Long Xuyên, An Giang, ngày 15/1/2019
This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png
Ảnh: Đại biểu chuyên gia người ÚC (Giám Đốc tổ chức NASAA và Gioa sư Đại học New England, Úc) ăn dưa leo sinh thái Ếch Ộp tại vườn rau
This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png
Ảnh: Tham quan ruộng lúa hữu cơ của ông bà Peter Randall, tại
46 Alexander Rd, Murrami Murrami, NSW, Australia 2705; Facebook: https://www.facebook.com/randallorganic
This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png
Ảnh: Khung cảnh xưởng dóng gói gạo hữu cơ của Randall Organic, 250 ha, tại làng Rurrami, NSW, Úc.
This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png
Ảnh: Gạo hữu cơ được đóng gói bán với giá 12$ Úc/kg tại Chợ cuối tuần EPIC, TP Canberra, Úc
This image has an empty alt attribute; its file name is image-9.png
Ảnh: Bánh gạo được làm 100 grams gạo, chế biến làm bánh gạo với giá 5$/bộc.
This image has an empty alt attribute; its file name is image-10.png
Ảnh: Nhóm đi thăm mô hình làm trồng nho và làm rượu hữu cơ tại nhà, qui mô nhỏ, tại vùng Leeton, NSW
This image has an empty alt attribute; its file name is image-11.png
Ảnh: Trang trại 300 ha nho hữu cơ tại vùng Leeton, NSW, Úc
This image has an empty alt attribute; its file name is image-20.png
Ảnh: Tham quan và liên kết hợp tác với Trung Tâm Môi Trường Quốc Gia tại vùng Riverina (Thuộc trường đào tạo nghề TAFE, Bang NSW Úc) – xây dựng dự án liên kết đạo tạo nghề nông nghiệp sinh thái hữ cơ với Việt Nam
This image has an empty alt attribute; its file name is image-12.png
Ảnh: Nhóm tham quan Doanh nghiệp nuôi giun để lấy juice (dịch trùn), phục vụ ngành nông nghiệp hữu cơ tại NSW, Úc
This image has an empty alt attribute; its file name is image-13.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-13.pngẢnh: Giun đã được nuôi từ nguồn phân bò
This image has an empty alt attribute; its file name is image-14.png
Ảnh: Mekong Organics tham quan vườn rau hữu cơ cộng đồng chanwood, Tp Canberra, Úc
This image has an empty alt attribute; its file name is image-15.png
Ảnh: Mekong Organics tham quan hội hữu cơ OAA Úc, tại Bairndale, Victoria, Úc
This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png
Ảnh: Mekong Organics chia sẽ những haojt động phát triển NNHC tại ĐBSCL
This image has an empty alt attribute; its file name is image-16.png
Ảnh: Mekong Organics tham quan rau hữu cơ được trồng tại vườn rau của hội OAA
This image has an empty alt attribute; its file name is image-17.png
Ảnh: Mekong Organics tham quan xưởng chế biến mức táo từ táo rụng (hữu cơ)
This image has an empty alt attribute; its file name is image-18.png
Ảnh: Mekong Organics tham quan mô hình nuôi bò sửa hữu cơ tại Bairndale, Victoria, Úc
This image has an empty alt attribute; its file name is image-19.png
Ảnh: Mekong Organics tham quan mô hình farm forest (vườn rừng), bang Nam Úc
This image has an empty alt attribute; its file name is image-22.png
Ảnh: Mekong Organics tham quan và đặt mối quan hệ kết nối tổ chức chứng nhận hữu cơ NASAA Úc liên kết chứng nhận hữu cơ cho các DN, HTX, Nông dân sản xuất hữu cơ tại Việt Nam
This image has an empty alt attribute; its file name is image-23.png
Ảnh: Mekong Organics tổ chức tập huấn nông dân Khmer trồng rau hữu cơ tại xã Ô Lâm, Tri Tôn, An Giang
This image has an empty alt attribute; its file name is image-24.png
Ảnh: Mekong Organics tổ chức khóa tập huấn về nông nghiệp hữu cơ cho nông dân và Doanh nghiệp vùng ĐBSCL tại Trang Trại Lúa Mùa Tư Việt, Minh Lương, Kiên Giang.