Home

Latest from the Projects

Consulting for NASAA/NCO (NASAA Certify Organic) in Vietnam- tư vấn chứng nhận hữu cơ Úc tại Việtnam

Mekong Organics là đơn vị tư vấn đầu tiên tại Việt Nam cho tiêu chuẩn NASAA/NCO của Úc. NASAA được viết từ tiếng Anh là (National Association of Sustainable Agriculture Australia), thông tin website của NASAA Certified Organic – NCO Certified Organic tại đây. NASAA có truyền thống chứng nhận hữu cơ (cho trang trại …

Biodiversity and Soil Quality in ago-ecological traditional rice based farming systems in the Mekong Delta: Tu Viet “Lua Mua” Rice Farm in Chau Thanh District of Kien Giang Province, Mekong Delta, Vietnam.

Researchers of Mekong Organics (Mekongorganics.com), RCRD (An Giang University), and Can Tho University undertook the first survey to evaluate the potential of traditional rice farming in terms of biodiversity and soil quality in Tu Viet farm and the neighboring farms, in Chau Thanh District of Kien Giang province. The farms are cultivating traditional rice (lua …

Ayeyarwady Sarus Crane Project, led by International Crane Foundation (ICF)

Dự án sếu đầu đỏ và bảo tồn lúa nổi tại Myanmar Sarus Crane as a Flagship Species for Promoting Sustainable Development in the Ayeyarwady River Delta, Myanmar Partners: LIFT, U Thant House, Mekong Organics, University of Yangon, East Yangon University The protection of Saurus cranes in Myanmar is an urgent priority. The project outlined …

Latest from the O-Library

Tài liệu hướng dẫn trồng rau hữu cơ-rau tự nhiên tại Canberra, ACT Úc (bản tiếng Việt)

Mekong Organics PTY LTD là 1 Doanh Nghiệp đăng ký tại ACT Canberra để kết nối phát triển nông nghiệp hữu cơ giữa Việt Nam, Quốc Gia Vùng Mekong và Úc. Doanh nghiệp hoạt động hướng tới lợi ích cho xã hội (social enterprise) và cộng đồng bằng việc chia sẽ các kiến thức khoa …

Tài liệu hướng dẫn canh tác lúa hữu cơ – biên dịch bởi Ths Phạm Tấn Đạt, Mekong Organics

Mekong Organics xin chia sẽ đến bà con nông dân đã và đang canh tác lúa hữu cơ bộ tài liệu hướng dẫn canh tác lúa hữu cơ được nghiên cứu bởi nhóm các nhà khoa học người Ấn Độ tại Trung Tâm Nông Nghiệp Bền Vững Ấn Độ; được phiên dịch bởi Ths. Phạm …

Gallery

Get new content delivered directly to your inbox.