Home

Latest from the Projects

Ayeyarwady Sarus Crane Project, led by International Crane Foundation (ICF)

Dự án sếu đầu đỏ và bảo tồn lúa nổi tại Myanmar Sarus Crane as a Flagship Species for Promoting Sustainable Development in the Ayeyarwady River Delta, Myanmar Partners: LIFT, U Thant House, Mekong Organics, University of Yangon, East Yangon University The protection of Saurus cranes in Myanmar is an urgent priority. The project outlined …

Dự án: Nhân rộng hệ thống canh tác lúa mùa-tôm càng xanh hữu cơ ở đồng bằng Sông Cửu Long.

Project: Scaling up a traditional rice-shrimp based agroecological farming system in the Mekong Delta, funded by Rufford Foundation, UK Website: https://www.rufford.org/projects/nguyen_van_kien_0 Đơn vị tài trợ/Donor: Rufford Foundation (6,000 Bảng Anh) Thời gian/timeframe: 7/2020-6/2021 Đơn vị quản lý dự án/Project Management Unit: Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển Nông Thôn, Đại học An Giang, ĐHQG …

Dự án đạo tạo Nông nghiệp hữu cơ tại Viện Nông Thôn Á Châu (ARI), Nhật Bản

Danh sách học viên đã học về nước, đang học tại ARI và sắp nộp hồ sơ gồm: 1. Huỳnh Ngọc Đức, giảng viên nông nghiệp hữu cơ tại BM Phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên, Khoa Nông Nghiệp & Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học An Giang- ĐHQG TPHCM (niên khóa …

Latest from the O-Library

Tài liệu hướng dẫn trồng rau hữu cơ-rau tự nhiên tại Canberra, ACT Úc (bản tiếng Việt)

Mekong Organics PTY LTD là 1 Doanh Nghiệp đăng ký tại ACT Canberra để kết nối phát triển nông nghiệp hữu cơ giữa Việt Nam, Quốc Gia Vùng Mekong và Úc. Doanh nghiệp hoạt động hướng tới lợi ích cho xã hội (social enterprise) và cộng đồng bằng việc chia sẽ các kiến thức khoa …

Tài liệu hướng dẫn canh tác lúa hữu cơ – biên dịch bởi Ths Phạm Tấn Đạt, Mekong Organics

Mekong Organics xin chia sẽ đến bà con nông dân đã và đang canh tác lúa hữu cơ bộ tài liệu hướng dẫn canh tác lúa hữu cơ được nghiên cứu bởi nhóm các nhà khoa học người Ấn Độ tại Trung Tâm Nông Nghiệp Bền Vững Ấn Độ; được phiên dịch bởi Ths. Phạm …

Gallery

Get new content delivered directly to your inbox.