Projects & Grants

Ayeyarwady Sarus Crane Project, led by International Crane Foundation (ICF)

Dự án sếu đầu đỏ và bảo tồn lúa nổi tại Myanmar Sarus Crane as a Flagship Species for Promoting Sustainable Development in the Ayeyarwady River Delta, Myanmar Partners: LIFT, U Thant House, Mekong Organics, University of Yangon, East Yangon University The protection of Saurus cranes in Myanmar is an urgent priority. The project outlined …

Dự án: Nhân rộng hệ thống canh tác lúa mùa-tôm càng xanh hữu cơ ở đồng bằng Sông Cửu Long.

Project: Scaling up a traditional rice-shrimp based agroecological farming system in the Mekong Delta, funded by Rufford Foundation, UK Website: https://www.rufford.org/projects/nguyen_van_kien_0 Đơn vị tài trợ/Donor: Rufford Foundation (6,000 Bảng Anh) Thời gian/timeframe: 7/2020-6/2021 Đơn vị quản lý dự án/Project Management Unit: Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển Nông Thôn, Đại học An Giang, ĐHQG …

Dự án đạo tạo Nông nghiệp hữu cơ tại Viện Nông Thôn Á Châu (ARI), Nhật Bản

Danh sách học viên đã học về nước, đang học tại ARI và sắp nộp hồ sơ gồm: 1. Huỳnh Ngọc Đức, giảng viên nông nghiệp hữu cơ tại BM Phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên, Khoa Nông Nghiệp & Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học An Giang- ĐHQG TPHCM (niên khóa …