My Home Garden

VƯỜN NHÀ TÔI

Hội thảo Quốc tế về Hệ thống Vườn Rừng
NÔNG NGHIỆP, VĂN HÓA, KINH TẾ & GIÁO DỤC
Cách tiếp cận từ Việt Nam

International Symposium on Food System-Agroecological, cultural, economic & educational approaches from Vietnam

Hội thảo đã diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2022
The Symposium was happened at Saturday 07 May 2022

Mời quý vị quan tâm xem bản ghi toàn bộ Hội thảo với [Khung thời gian – Nội dung] có trong ghi chú ngay dưới video
You are invited to review the Livestream video with note time frame at link below

https://www.youtube.com/watch?v=QOZIPzXLZEI

Diễn giả cho hội thảo quốc tế hệ thống Vườn Rừng
Việt Nam: Vườn rừng nhà tôi
Việt Nam: Ruộng nhà tôi

International Symposium on Food Forest System
AGROECOLOGICAL, CULTURAL, ECONOMIC & EDUCATIONAL
Approaches from Vietnam

Mời nhấn vào đây đăng ký tham dự hội thảo
Please click here to register for attending the symposium


Mở nhận đăng ký từ 15.4.2022 – 05.5.2022
Open to receive registration from April 15, 2022 – May 5, 2022MỤC ĐÍCH HỘI THẢO – AIM OF THE WORKSHOP

1. Yểm trợ những bạn trẻ đã làm vườn rừng thành công để chia sẻ kiến thức
[support successful young food forest farmers to share knowledge]

2. Cung cấp thông tin đến người tiêu dùng sản phẩm lắng nghe và phản biện
[provide information to consumers and listen to their feedback]

3. Kết nối mạng lưới để phát triển vườn rừng bền vững
[link network of food forest farmers and consumers]

4. Xuất bản kỷ yếu hội thảo làm tư liệu nghiên cứu giảng dạy, quảng bá mô hình
[publish the proceeding of the workshop (on-line) to support research, training and promotion]

NỘI DUNG HỘI THẢO [Agenda]

1. Mô hình vườn rừng – Chế biến sâu, thương mại – Du lịch văn hóa
[Food Forest model – processing, trade and cultural tourism]

2. Thực phẩm vườn rừng – truyền thông câu chuyện
[Food from the Food Forest – communication of the Food Forest stories]

3. Các khó khăn và thuận lợi khi làm vườn rừng: các lựa chọn, quan sát, tiếp cận, thực hành và tự đánh giá
[Opportunities, difficulties when developing Food Forest: choices, observations, access, practice and selt-evaluation]

THỜI GIAN – HÌNH THỨC [timeframe]: 08.00 UTC+7 on 7 May 2022 via Zoom

1. Diễn ra vào 8.00 sáng Hanoi, ngày 7. 5. 2022

2. Hội thảo online trên nền tảng Zoom + livestream qua kênh https://www.youtube.com/c/MekongOrganics có ghi nhận câu hỏi để tương tác với người trình bày

3. Sau hội thảo, xuất bản kỷ yếu ebook trên trang web này và trên trang Mekongorganics.com. Các phần việc tiếp theo sẽ công bố trên trang web này sau đó.

DIỄN GIẢ HỘI THẢO [speakers]

1. Mekong Organics Team – [Introduction to the workshop – Dr Van Kien Nguyen (Director)]
2. Ví dụ mô hình vườn rừng toàn cầu [The global food forest examples] – Mr Alan Broughton – Mekong Organics Educator, Vice President of OAA
3. Nhóm Rơm Vàng Farm – Thực phẩm vườn rừng NOOM – Hiệp hội du lịch Quảng Nam
[Rom Vang Farm Group- Noom – Quang Nam Tourism Association]

4. Nhóm Vườn thuốc Nam – Xem video – học làm vườn rừng
Vườn rừng Bản Thổ
SenKa Hill
[Medicinal plant group – video – learning doing food forest]
[Ban Tho Syntrophy]
[SenKa Hill]


5. Nhóm Vườn nhà Dũng – Xì Phố Cafe – cafe vườn rừng
[Dzung’s home garden – Xì Phố cafe ]

Chương trình hội thảo ngày 07.05.2022

Chương trình Hội thảo Quốc tế
Phân loại tham dự theo sự quan tâm

Thống kê số lượng đăng ký tham dự đến ngày 27/04/2022

Phân loại người tham dự theo mục đích
Phân loại người tham dự theo ngành nghề
Phân loại người tham dự theo địa phương

Translate »