Tập huấn sẵn sàn xuất khẩu & Diễn đàn xúc tiến thương mại & đầu tư nông nghiệp hữu cơ Australia-Vietnam

Courtesy: Van Kien Nguyen, 2023: kết nối xuất nhập khẩu nông sản phẩm hữu cơ giữa Australia & Vietnam

Dự án “Tăng cường thương mại và đầu tư Nông nghiệp hữu cơ Australia – Vietnam” kính mời quí Doanh nghiệp vừa, nhỏ, rất nhỏ: sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản phẩm hữu cơ vui lòng đăng ký 02 sự kiện quan trọng: (1) Tập huấn sẵn sàn xuất khẩu và (2) Diễn đàn xúc tiến thương mại & đầu tư nông nghiệp hữu cơ Australia-Vietnam tại TP.HCM (15-18/01/2024) và Hà Nội (18-21/01/2024).

Thời gian đăng ký từ ngày 14/11/2023 đến 31/11/2023. Chúng tôi sẽ đóng form đăng ký lúc 5:00 pm (giờ Hà Nội) ngày 31/11/2023.

30 Doanh nghiệp ở phía Nam và 30 DN ở phía Bắc sẽ được chọn tham gia tập huấn Sẵn sàn xuất khẩu tại TP. HCM & Hà Nội.

50 Doanh nghiệp ở phía Nam và 50 DN ở phía Bắc sẽ được lựa chọn tham gia Diễn đàn xúc tiến thương mại & đầu tư nông nghiệp hữu cơ Australia-Vietnam tại TP. HCM & Hà Nội.

Kết quả Doanh nghiệp được tuyển chọn sẽ được công bố qua email vào ngày 15/12/2023.

Xin vào Google Form để đăng ký tại đây!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYlivM2yY-0vDWdXI_wlUDYxfbzOC00D6IIzWyxmCSuhXH7Q/viewform

Dự án nằm trong Chương trình Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế giữa Australia và Việt Nam (Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Grant (AVEG) Vòng 02) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ, do Mekong Organics quản lý.

Website dự án

Deepening organic agriculture trade and investment between Australia & Vietnam (mekongorganics.com)

Translate »