Mục đích khảo sát: Tìm hiểu chia sẻ kinh nghiệm làm nông hữu cơ, chứng nhận, chế biến, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của các thành viên lớp học Mekong Organics & thành viên nhóm Mekong Organics, để phục vụ xây dựng chương trình đào tạo và kết nối thương mại nông…

Tri Luc Organic Cooperative is located in the Tri Luc Commune of Thoi Binh District of Ca Mau province where the organic rice-shrimp farming has been promoted and developed with the strongly support from the government, NGOs and private sector. Total area of potential organic rice-shrimp reaches to over 15,000 ha in the Thoi Binh…

As you may know that Mekong Organics PTY LTD has created internationally and nationally social impacts in the area of organic agriculture & food system movement. We have implemented many international community-based projects in the fields of organic farming, certification and trade for very smallholder farmers to large companies and industries between Australia and Southeast…

Quý Sở NN & PTNT các tỉnh thành và Thư Viện các Viện Trường Đại học, Cao Đẳng, Trường Nghề Khắp vùng miền Việt Nam thân mến! Trong khuôn khổ CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM TÀI TRỢ CAM KẾT TĂNG CƯỜNG KINH TẾ GIỮA AUSTRALIA & VIỆT NAM ( THE AUSTRALIA-VIETNAM ENHANCED ECONOMIC ENGAGEMENT GRANT PILOT PROGRAM…

BTC Mekong Organics xin thông tin đến học viên lớp học sản xuất, chứng nhận và thương mại nông sản hữu cơ Úc-Việt danh sách học viên và tỷ lê % tham dự các buổi học từ 1/11/2021 đến 21/03/2022. Các học viên còn thiếu thông tin về địa chỉ và họ tên nếu chưa…

on Growing Biological Macadamia in Australia, lessons for Vietnam Macadamia Industry [Trồng mắc ca sinh sinh học tại Úc, bài học cho ngành mắc ca Việt Nam] The aim of the symposium is to share the knowledge of biological farming in Australia with the farmers, cooperatives, private firms, and governmental sectors in Vietnam, and build…

Translate »