Nếu bạn chưa có dịp chia sẻ câu chuyện làm nông hữu cơ! Hãy nhanh lên, viết bài gửi TS. Nguyễn Văn Kiền: mekongorganicsaustralia@gmail.com; “Chia sẻ câu chuyện làm nông hữu cơ của học viên và nhóm Zalo Mekong Organics & những bạn chưa tham gia nhóm Mekong Organics”

Mục đích khảo sát: Tìm hiểu chia sẻ kinh nghiệm làm nông hữu cơ, chứng nhận, chế biến, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của các thành viên lớp học Mekong Organics & thành viên nhóm Mekong Organics, để phục vụ xây dựng chương trình đào tạo và kết nối thương mại nông sản hữu cơ hiệu quả và bền vững.

Đối tượng khảo sát: 1. nông dân canh tác hữu cơ (chứng nhận hoặc chưa chứng nhận); 2. doanh nghiệp sản xuất, chế biến, thương mại nông sản hữu cơ (chứng nhận hoặc chưa chứng nhận);3. Hợp tác xã sản xuất, chế biến, thương mại nông sản hữu cơ (chứng nhận hoặc chưa chứng nhận); 4. các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam.

Nội dung khảo sát như sau:

Anh chị vui lòng viết tối đa không quá 05 trang A4, để chia sẻ những khía cạnh làm nông hữu cơ: kỹ thuật nuôi, trồng, chứng nhận, chế biến, xây dựng thương hiệu, truyền thông marketing, tiêu thụ sản phẩm của trang trai, HTX, Doanh nghiệp, hoặc câu chuyện đào tạo, kết nối mà anh chị đã và đang triển khai.

Câu chuyện, có thể viết theo kiểu kể lại quá trình thực hiện, từ ý tưởng đến hành động; nhưng tập trung kể lại những việc cụ thể, trãi nghiệm, thử thách, và thành công, những tác động đến gia đình, người thân, cộng đồng….. Những bài học rút ra từ việc sản xuất, chứng nhận, chế biến, thương mại sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ, sẽ được Mekong Organics phối hợp với tác giải tuyển tập để biên soạn thành tài liệu in thành sách để tặng cho người đọc, hoặc truyền thông chia sẽ trên web Mekong Organics (nếu được tác giả cho phép).

Bài viết có thể đính kèm hình ảnh; không quá 5 ảnh/bài; độ phân giải tối thiểu300 dpi/ảnh; ghi rõ nguồn ảnh.

Vui lòng ghi rõ họ và tên, số zalo, email, địa chỉ để Mekong Organics liên hệ lại:

Bài viết xong email về Ts Nguyễn Văn Kiền, GĐ Mekong Organics theo địa chỉ: mekongorganicsaustralia@gmail.com; hoặc gửi số zalo: +61466999042.

Thời gian từ 10/12/2022 đến 10/02/2023

Mekong Organics xin đảm bảo thông tin cá nhân của tác giả sẽ được bảo mật, không được phát hành nếu chưa được sự cho phép của tác giả.

Xin chân thành cảm ơn.

TS. Nguyễn Văn Kiền

Chủ nhiệm đề tài 0 đồng – phi lợi nhuận!

Translate »