AAV Small Grant Fund Round 3: Scale up small scale organic farming and trade for female Khmer farmers to improve the livelihood, nutrition, health and recover impacts of the Covid-19 pandemic in Tri Ton District, An Giang, Vietnam

Tên Dự án: Nhân rộng mô hình sản xuất và thương mại nông nghiệp hữu cơ cho hộ nông dân phụ nữ người Khmer để cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và sức khỏe và phục hồi ảnh hưởng của Covid-19 tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Chủ nhiệm dự án:

 1. Ts Nguyễn Văn Kiền, GĐ Mekong Organics, giảng viên ĐHQG Úc, TT.NCPTNT, ĐHAG, Viện Nghiên cứu Sức khỏe & Chính sách Nông nghiệp, ĐH Kinh tế TP.HCM
 2. Ths. Lê Ngọc Hiệp, thành viên Mekong Organics, giảng viên về Dinh Dưỡng và sức khỏe cộng đồng Khoa NN&QLTNTN, ĐHAG
 3. Ths. Nguyễn Văn Thái, thành viên Mekong Organics, giảng viên về phát triển cộng đồng quốc tế tại TT.NCPTNT, ĐHAG

Cộng tác viên của dự án

 1. Ths. Phạm Tấn Đạt (chuyên về IPM, tốt nghiệp từ Anh Quốc)
 2. Ks Nguyễn Minh Đăng, cán bộ nghiên cứu dự án Living Delta Hub (UK GCRF) tại Trung tâm NC&PTNT/ĐHAG
 3. Ks. Trương Thành Đạt, Chủ trang trại Ếch Ộp (Long Xuyên)
 4. Ths. Phạm Trần Lan Phương, cộng tác viên TT.NCPTNT/ĐHAG
 5. Sinh viên
 6. Sinh viên
 7. Sinh viên: Phan Văn Đại, PTNT, ĐHAG

Funded by: Australian Alumni Grants Fund (Quĩ Cựu học sinh Úc)/ Aus4Skills

Approved Grant: VND 216,956,250

Thời gian thực hiện: 1/2021-12/2021

Brief Project Description *
The project aims at scaling-up small organic vegetable farming for improving livelihood, nutrition and health while recovering impacts of Covid-19 pandemic of poor Khmer women in Tri Ton district of An Giang province. The project has four work packages (WPs). The WP1 is to (1) establish female Khmer organic vegetable grower groups with support from the Women Union of Tri Ton district and (2) organize a technical training workshop to train organic farming techniques and business skills for Khmer women. WP2 is study tour for Khmer women, farmer and women unions to learn about organic farming methods and business skills from successful models in the South of Vietnam: Abavina Farm in Can Tho
City, Ech Op Farm in Long Xuyen City, Viet Ha Farm in Binh Phuoc province. For WP3, the AAS alumni team from An Giang University will host a Vietnam-Australia Agribusiness Forum (VAAF) in the in An Giang to link business opportunities for organic vegetable grower groups and communities in the project with both AAS and non-AAS alumni. The WP4 is a final evaluation workshop to assess the achieved results of all WPs and promote the link organic food consumption -nutrition – health of Khmer children and women.

Mô tả dự án:

Mục tiêu của dự án nhằm nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ để cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và sức khỏe và phục hồi tác động của covid-19 cho hộ dân tộc phụ nữ Khmer tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Dự án có 4 hộp phần: Hộp phần 1: a/ thành lập nhóm phụ nữ Khmer trồng rau hữu cơ tại huyện Tri Tôn, b/ tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất và kỹ năng kinh doanh cho hộ dân tộc Khmer nữ để tiếp cận thị trường sản phẩm rau hữu cơ,. Hộp phần 2: tổ chức khóa tham quan học tập thực tế cho phụ nữ Khmer, hội nông dân, hội phụ nữ đi học tập các doanh nghiệp và trang trại tại ĐBSCL: Ếch Ộp (Long Xuyên), Abavina (Cần Thơ), Trang Trại Việt Hà (Bình Phước), và Nhóm Thật Dưỡng SG. Howjpj phần số 3: Tổ chức tổ chức diễn đàn thương mại nông nghiệp Việt-Úc tại An Giang để liên kết cơ hội kinh doanh giữa người trồng rau hữu cơ với Doanh nghiệp, cộng đồng từ cựu học sinh úc và các thành phần có liên qua. Hộp phần 4: tổ chức hội thảo cuối kỳ đánh giá kết quả dự án để thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản hữ cơ-dinh dưỡng-và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em Khmer.

Đối tác dự án:

 1. Sở NN&PTNT An Giang
 2. Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn An Giang
 3. UBND Xã Ô Lâm, Tri Tôn An Giang
 4. Doanh Nghiệp rau sinh thái Ếch Ộp (Long Xuyên)
 5. Doanh nghiệp Abavina (Cần Thơ)
 6. Nhóm Thật Dưỡng Sài Gòn (TPHCM)
 7. Doanh nghiệp Việt Hà (Nông nghiệp hữu cơ, đang trong quá trình chứng nhận hữu cơ Úc (NASAA), tại Bình Phước.
 8. Các đối tác là cựu sinh viên học sinh Úc tại VN
 9. Tổ chức NASAA (ÚC),
 10. Hội nông nghiệp hữu cơ Úc (OAA)
 11. Các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hữu cơ từ Úc

Dự án này được phát triển dựa trên dự án AAV vòng 2: Developing partnerships between Australia and Vietnam for organic agriculture movement: training and workshop in two countries (Approved Grant: VND248,698,867), hoàn thành vào tháng 11/2019. Dự án được ĐSQ Úc tại VN chọn dự án thành công nhất (the best project) được trình bày với sự tham dự của Đại sứ Úc tại VN vào tháng 11/2020.

Dự án được ĐSQ Úc tại VN posted tại đây: https://www.facebook.com/groups/nhomagriculture/permalink/2072477046122144

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN VÒNG 2

Khảo sát nông hộ để triển khai tập huấn canh tác hữu cơ liên kết với tiêu thụ

Ảnh: Sinh viên Khmer tham gia phỏng vấn về mô hình sinh kế, kinh tế xã hội, dinh dưỡng của công đồng bà con Khmer tại Núi Tô, Tri Tôn, An Giang
Ảnh: Nông dân Khmer tham gia phỏng vấn về mô hình sinh kế, kinh tế xã hội, dinh dưỡng của công đồng bà con Khmer tại Núi Tô, Tri Tôn, An Giang
Phỏng vấn lựa chọn mô hình canh tác hữu cơ với bà con dân tộc Khmer tại Núi Tô, Tri Tôn, An Giang

Translate »