Hội thảo trực tuyến về tiếp cận thị trường và chứng nhận hữu cơ (Úc/NASAA) – ORGANIC CERTIFICATION AND MARKET ACCESS WEBINAR (NASAA/NCO)

Trong năm 2021, Mekong Organics sẽ phối hợp với các tổ chức nghiên cứu, tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hữu cơ từ Úc, Châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, và Trung Quốc, tổ chức chuỗi Hội thảo trực tuyền vào các chuyên đề về nghiên cứu nông nghiệp hữu cơ, chứng nhận và tiêp cận thị trường nông sản hữu cơ tại Việt Nam.

Buổi hội thảo đầu tiên sẽ tổ chức vào ngày 10/03/2021

Nếu bạn muốn học về tiếp cận thị trường và chứng nhận hữu cơ, bạn đừng bỏ lỡ hội thảo trực tuyến này được trình bày bởi 03 chuyên gia nông nghiệp hữu cơ được phát triển bởi sự hợp tác giữa Mekong Organics, NASAA và Chứng nhận hữu cơ NCO (NASAA Certify Organics).

In 2021, Mekong Organics and international research organizations, traders/business and organic certification bodies will co-host a series of WEBINAR on organic agriculture research, certification, market access. The first WEBINAR will be hosted on 10 March 2021.

If you want to learn about organic certification and the markets you can access don’t miss this webinar. Presented by three organic experts and developed in collaboration with Mekong Organics, NASAA Organic and NASAA Certified Organic.

Thời gian: Ngày 10 tháng 3 năm 2021. Lúc 10 giờ sáng (giờ Hà Nội), 12: 30 chiều (giờ Adelaide Úc), 12:00 trưa (giờ Canberra Úc).

Date/Time: WEBINAR 10 MARCH 2021 • 8.30AM (HANOI) • 12.30PM (AEST)

Nội dung chương trình hội thảo online (không thu phí) xem file PDF tại đây:

Đăng ký tham gia để biết thêm thông tin, xin vui lòng email: Ts Nguyễn Văn Kiền, organicsmekong@gmail.com

To register your interest or for more information please email Dr Nguyen Van Kien

at organicsmekong@gmail.com

Rất mong được gặp các bạn tại buổi hội thảo sớm!