Hội thảo trực tuyến về tiếp cận thị trường và chứng nhận hữu cơ (Úc/NASAA) – ORGANIC CERTIFICATION AND MARKET ACCESS WEBINAR (NASAA/NCO)

Một lần nữa Mekong Organics xin cám ơn tất cả các bạn bè từ Việt Nam đã tranh thủ tham dự buổi WEBINAR về tiêu chuẩn hữ cơ Úc do Mekong Organics và NASAA tổ chức. Xin cám ơn và chia sẽ các tài liệu hội thảo tại đây:

Xin cập nhật số người tham dự Hội thảo theo lĩnh vực ngành nghề và theo phân vùng địa lỹ như sau

Hình ảnh người tham dự được chụp qua màn hình Zoom bên dưới đây

Trong năm 2021, Mekong Organics sẽ phối hợp với các tổ chức nghiên cứu, tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hữu cơ từ Úc, Châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, và Trung Quốc, tổ chức chuỗi Hội thảo trực tuyền vào các chuyên đề về nghiên cứu nông nghiệp hữu cơ, chứng nhận và tiêp cận thị trường nông sản hữu cơ tại Việt Nam.

Buổi hội thảo đầu tiên sẽ tổ chức vào ngày 10/03/2021

Thời gian: Ngày 10 tháng 3 năm 2021. Lúc 8:30 giờ sáng (giờ Hà Nội/Việt Nam), 12: 00 chiều (giờ Adelaide Úc), 12:30 trưa (giờ Canberra Úc).

Xin vui lòng CLICK VÀO LINK ZOOM MEETING VÀ MÃ ID ĐỂ TRUY CẬP LÚC 8:30 SÁNG 10/3 GIỜ VIỆT NAM

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92528563467

Meeting ID: 925 2856 3467

Date/Time: WEBINAR 10 MARCH 2021 • 8.30AM (HANOI) • 12.30PM (AEST)

CHÚNG TÔI CÓ HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TÓM TẮT BÁO CÁO VÀ LÚC THẢO LUẬN SAU KHI TRÌNH BÀY

Nếu bạn muốn học về tiếp cận thị trường và chứng nhận hữu cơ, bạn đừng bỏ lỡ hội thảo trực tuyến này được trình bày bởi 03 chuyên gia nông nghiệp hữu cơ được phát triển bởi sự hợp tác giữa Mekong Organics, NASAA và Chứng nhận hữu cơ NCO (NASAA Certify Organics).

In 2021, Mekong Organics and international research organizations, traders/business and organic certification bodies will co-host a series of WEBINAR on organic agriculture research, certification, market access. The first WEBINAR will be hosted on 10 March 2021.

If you want to learn about organic certification and the markets you can access don’t miss this webinar. Presented by three organic experts and developed in collaboration with Mekong Organics, NASAA Organic and NASAA Certified Organic.

Nội dung chương trình hội thảo online (không thu phí) xem file PDF tại đây:

Đăng ký tham gia để biết thêm thông tin, xin vui lòng email: Ts Nguyễn Văn Kiền, organicsmekong@gmail.com

To register your interest or for more information please email Dr Nguyen Van Kien

at organicsmekong@gmail.com

Rất mong được gặp các bạn tại buổi hội thảo sớm!

Translate »