Training project: Rural Leader and Organic Agriculture in Japan

Nhằm hỗ tợ nhà nông được tiếp cận kiến thức về nông nghiệp hữu cơ thông qua trãi nghiệm tại Nhật Bản, hàng năm Mekong Organics đã đối tác với Viện Nông thôn Á Châu ARI Nhật Bản để đề cử học viên là nông dân từ Việt Nam, để đi Nhật học 9 tháng trong gói học bổng toàn phần của Viện ARI.


Viện Nông Thôn Á Châu (ARI) và Mekong Organics ký bản ghi nhớ hợp tác đào tạo về nông nghiệp hữu cơ và phát triển nông thôn, tại Nhật Bản.

Bản ghi nhớ:

http://www.ari-edu.org/en/admission/

Danh sách học viên đã học về nước, đang học tại ARI và sắp nộp hồ sơ gồm:

1. Huỳnh Ngọc Đức, giảng viên nông nghiệp hữu cơ tại BM Phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên, Khoa Nông Nghiệp & Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học An Giang- ĐHQG TPHCM (niên khóa 4-12/2015).

https://www.facebook.com/duc.hn.5

Nông dân/giảng viên: Huỳnh Ngọc Đức, ĐHAG, niên khóa 2014-15

2. Lê Thu Hiền, Trang Trại Gạo Sinh Thái Tâm Việt, Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp (niên khóa 4-12/2019).

https://www.facebook.com/le.thuhien.315

Nông dân: Lê Thị Thu Hiền, Tâm Việt Đồng Tháp, niên khóa 2017-18

3. Trần Thị Bích Thạnh, Thành Viên nhóm Thật Dưỡng Sài Gòn (đang học tại ARI niên khóa 4-12/2020).

https://www.facebook.com/bichthanh.tran

Nông dân: Trần Thị Bích Thạnh, Thật Dưỡng TPHCM, niên khóa 2019-2020

4. Trương Thành Đạt, Giám Đốc Nông Trại Ếch Ộp, TP Long Xuyên, An Giang (niên khóa 2019-2020, chuyển sang năm 2021 do covid-19).

https://www.facebook.com/NongTraiEchOp

5. Võ Ngọc Dũng, Chủ trang trại café-hồ tiêu thiên nhiên Dũng Krong Năng, tỉnh Đak Lak

https://www.facebook.com/toiladung282

Nông dân: Võ Ngọc Dũng, niên khóa 2022

Mỗi năm, hy vọng Mekong Organics sẽ tuyển được 1-2 ứng cử từ cộng đồng để đề cử tham gia chương trình học này.

2 Comments

Translate »