The 1st Australia-Vietnam Organic Food Trade Forum: Organic Rice & Rice Products

Dear organic business partners, friends and donorsMekong Organics is hosting the training course in organic food production, certification and trade between Australia & Vietnam in the project promoting organic food certification and trade between Australia and Vietnam, funded by AVEG 2021 Pilot Program, DFAT. In the training program, we integrate the Australia-Vietnam Organic Business Forum to facilitate the business tie development between Australia & Vietnam. The first FORUM will be hosted on 12 NOV 2021, from 9:00 to 10:00 am (Hanoi) or 1:00 to 2:00 pm Canberra. There are one Australian business and three Vietnamese businesses and cooperatives joining in this initiative at the first forum. At this event, the Australian business will present their interest in importing & exporting organic food, while the Vietnamese business will present their interest in exporting organic rice and rice products.

Mekong Organics wishes to invite you to join this event and ask questions

Please contact mekongorganicsaustralia@gmail.com to receive the zoom link.

We send the zoom link to the participants of the training courses, forum registration members and business partners only.

Warmest Regards

Dr Kien

——————————————

Tiếng Việt

Kính gửi quí bạn, quí doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ, đối tác và nhà tài trợ của Mekong Organics


Mekong Organics xin gửi lời mời đến quí bạn, quí Doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ và nhà tài trợ THAM DỰ Buổi Diễn Đàn Giao Thương Nông Sản Hữu Cơ Lần 01 trong khuôn khổ dự án” Thúc đẩy chứng nhận và thương mại nông sản hữu cơ Úc-Việt” do Chính Phủ Úc tài trợ để Mekong Organics thực hiện.

Diễn đàn lần 01 sẽ được diễn ra từ 9:00 đến 10:00 giờ sáng (Hà Nội)/ 1:00-2:00 pm giờ Canberra Úc. Doanh nghiệp Úc sẽ trình bày quan tâm nhập/xuất nông sản/thực phẩm hữu cơ với đối tác Việt Nam; Doanh nghiệp Việt Nam trình bày mong muốn xuất khẩu gạo hữu cơ và các sản phẩm sau gạo.


Ban tổ chức sẽ gửi đường link Zoom cho những học viên khóa học “sản xuất, chứng nhận, thương mại sản phẩm hữu cơ”, thành viên đăng ký diễn đàn và doanh nghiệp tham gia Diễn Đàn, platform của Mekong Organics.

Vui lòng email tới mekongorganicsaustralia@gmail.com để được nhận link Zoom!

Organic Business Contact


Xin cám ơn, và hẹn gặp tại diễn đàn để được đặt câu hỏi cho Doanh Nghiệp Úc & Việt!

Chi tiết về dự án “thúc đẩy chứng nhận và thương mại thực phẩm hữu cơ xin mời xem tại đây!

Promoting organic food certification & trade between Australia and Vietnam


Trân trọng!

Ts. Kiền

Translate »