TẶNG SÁCH ORGANIC: AUSTRALIA – VIETNAM

Quý Sở NN & PTNT các tỉnh thành và Thư Viện các Viện Trường Đại học, Cao Đẳng, Trường Nghề Khắp vùng miền Việt Nam thân mến!

Trong khuôn khổ CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM TÀI TRỢ CAM KẾT TĂNG CƯỜNG KINH TẾ GIỮA AUSTRALIA & VIỆT NAM ( THE AUSTRALIA-VIETNAM ENHANCED ECONOMIC ENGAGEMENT GRANT PILOT PROGRAM – AVEG), DỰ ÁN: THÚC ĐẨY CHỨNG NHẬN VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN PHẨM HỮU CƠ AUSTRALIA-VIỆT NAM ( Promoting organic food certification & trade between Australia and Vietnam) do Mekong Organics triển khai cùng với các đối tác Doanh nghiệp, Cơ quan Chính phủ, Hiệp hội NNHC, tổ chức phi chính phủ, hợp tác xã, và nhà nông giữa 2 quốc gia: Australia & Vietnam.

Mekong Organics kính tặng tổ chức là Sở NN &PTNT các tỉnh thành và thư viện các viện trường ĐH, Cao đẳng, Nghề khắp vùng miền Việt Nam.

KÍNH MỜI QUÍ CƠ QUAN NHANH TAY ĐĂNG KÝ TRONG ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY!

LINK: Dang ký nhan sach của vien truong/snnptnt – Google Forms

Quyển sách 550 trang, bìa cứng, in giấy bóng, nặng 1.9 kg
Ts. Nguyễn Văn Kiền, GĐ Mekong Organics tặng sách cho cô Lisa Mortimer, Giám đốc bộ phận kinh tế Việt Nam, Bộ phận chiến lược Mekong & Việt Nam, và cô Kate Chapman, Giám đốc Chương trình thí điểm tài trợ cam kết tăng cường kinh tế giữa Australia & Việt Nam ( THE AUSTRALIA-VIETNAM ENHANCED ECONOMIC ENGAGEMENT GRANT PILOT PROGRAM – AVEG) – Thuộc Bộ Ngoại Giao & Thương Mại Úc.

Học viên từ ĐH Nông Lâm Huế nhận sách
Chuyên gia Võ Tòng Anh (khu vực TP.HCM), giảng viên lớp Mekong Organics rất vui khi nhận sách

Chuyên gia Trần Huỳnh Hải Yến, PGS Hội An, giảng viên lớp Mekong Organics vui vẽ nhận sách

Link giới thiệu ngắn về quyển sách đính kèm

Mekong Organics rất mong nhận được đơn đăng ký nhận sách của quý cơ quan sớm nhất!

Tiến Sĩ: Nguyễn Văn Kiền

Giám Đốc Mekong Organics PTY LTD (Canberra ACT Australia)

Tham khảo trang Website của dự án tại đây để biết thêm về chwong trình đào tạo về sản xuất chứng nhận & thương mại nông sản phẩm hữu cơ Úc-Việt; Diễn đàn giao thương nông sản hữu cơ Úc – Việt

https://wordpress.com/post/mekongorganics.com/3443

và trang đăng ký chia sẽ thông tin Doanh Nghiệp trên Diễn đàn kết nối giao thương hữu cơ Úc – Việt

Organic Food Trade (mekongorganics.com)

Translate »