Khanh Le Minh Dieu

Forum Replies Created

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • Mình vẫn mong chờ các links báo cáo khoa học rõ ràng, để làm bằng chứng, chứng minh sự nguy hại những vấn đề Cô Estela đã trình bày. Đó sẽ là những bằng chứng hùng hồn nhất để thuyết phục mọi người sửa dụng Organic.
    Trân trọng.

Viewing 1 post (of 1 total)
Translate »