Consulting for NASAA/NCO (NASAA Certify Organic) in Vietnam- tư vấn chứng nhận hữu cơ Úc tại Việtnam

Mekong Organics là đơn vị tư vấn đầu tiên tại Việt Nam cho tiêu chuẩn NASAA/NCO của Úc. NASAA được viết từ tiếng Anh là (National Association of Sustainable Agriculture Australia), thông tin website của NASAA Certified Organic – NCO Certified Organic tại đây. NASAA có truyền thống chứng nhận hữu cơ (cho trang trại và theo nhóm nông dân) phục vụ thị trường nội địa tại Úc và xuất khẩu từ những năm 1985s, chứng nhận cho các thị trường Úc, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Canada, Trung Quốc và Đông Nam Á. NASAA có văn phòng đặt trụ sở chính tại Stirling, Nam Úc, TP Adelaide. Hiện tại NASAA đã tham gia chứng nhận tại 1 số quốc gia ĐNA nhứ PNG, Malaysia, Singapore và Sri Lanka.

NASAA và Mekong Organics đã ký MOU từ 2019 để cùng nhau hỗ trợ phát triển mạng lưới nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, vùng Mekong, liên kết với thị trường nông nghiệp hữ cơ Úc.

Năm 2021, Mekong Organics là đơn vị đầu tiên thực hiện hỗ trợ, tư vấn chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn NASAA/NCO cho nông dân và doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản tại Việt Nam.

VietHa Farm tại tỉnh Bình Phước là đơn vị đang triển khai thủ tục chứng nhận với tổ chức NASAA/NCO do Mekong Organics tư vấn.

Đội ngũ tư vấn của Mekong Organics gồm những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, và thực hành nông nghiệp hữu cơ tại Úc và Đông Nam Á.

Sứ mệnh của Mekong Organics là thúc đẩy hỗ trợ nông dân vi mô nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuyển đổi mô hình canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ.

Ngoài chứng nhận tiêu chuẩn Úc, NASAA có chức năng các tiêu chuẩn USDA, EU, JAS, Canada, và Trung Quốc.

Sắp tới chúng tôi mong muốn mở rộng mạng lưới chứng nhận hữu cơ vào Việt Nam và các nước khu vực Mekong.

Photo: Đoàn Mekong Organics thảo luận cơ hội hơp tác với NASAA vào tháng 3/2019, tại Văn phòng NASAA, Nam Úc.
Photo: Nhóm Mekong Organics cùng ông Alan Broughton (phó CT Hội Nông nghiệp hữu cơ vùng Bairnsdale, VIC, Úc, thăm nông trại lùa hữu cơ của ông Peter Randal (chứng nhận bởi NASAA/NCO) 46 Alexander Rd, Murrami NSW 2705
Photo: Nhóm Mekong Organics khảo sát đánh giá ban đầu về điều kiện của trang trại Việt Hà (Bình Phước) để chuẩn bị làm hồ sơ chứng nhận NASAA/NCO
Photo: Nhóm Mekong Organics tham gia đánh giá ngoài đồng
Photo: Chủ trang trại Việt Hà (Bình Phước) giới thiệu qui trình ủ phân compost cho thành viên đoàn Mekong Organics
Photo: Xác nhận của NASAA/NCO về việc tiếp nhận hồ sơ của Việt Hà, đang trong quá trình đánh giá.

Translate »