Tài liệu mới về huyền thoại của thuốc trừ sâu – đầu độc trẻ em của chúng ta của Andreu Leu, cựu chủ tịch IFOAM được biên dịch sang tiếng Việt

Tài liệu này chỉ ra các kết quả nghiên cứu khoa học được bình duyệt trên các tạp chí quốc tế về tác hại của thuốc trừ sâu đến trẻ em của chúng ta do ngày Adnre Leu tổng hợp và được biên dịch bới Mekong Organics.

Translate »