Tài liệu hướng dẫn trồng rau hữu cơ-rau tự nhiên tại Canberra, ACT Úc (bản tiếng Việt)

Mekong Organics PTY LTD là 1 Doanh Nghiệp đăng ký tại ACT Canberra để kết nối phát triển nông nghiệp hữu cơ giữa Việt Nam, Quốc Gia Vùng Mekong và Úc. Doanh nghiệp hoạt động hướng tới lợi ích cho xã hội (social enterprise) và cộng đồng bằng việc chia sẽ các kiến thức khoa học trong sản xuất nông nghiệp đến hộ gia đình vùng Mekong. Dịch covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hơn 100 quốc gia, các trường học đóng cửa, học sinh phải nghỉ ở nhà. Nhiều người lớn phải nghỉ việc ở nhà giữ con hoặc làm việc.

Translate »