Kỷ yếu diễn đàn nông nghiệp hữu cơ BDSCL lần 1: kết nối Việt – Úc

Mekong Organics xin chia sẽ bộ kỷ yếu Điễn đàn ĐBSCL lần 1: Phát triển mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Úc về nông nghiệp hữa cơ, tại An Giang ngày 14-15/1/2019.

Translate »