Buổi 8 [2B.5] Thị trường hữu cơ ở Úc (13.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 8 [2B.5] Thị trường hữu cơ ở Úc (13.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4591
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 2: Diễn đàn Thương mại Thực phẩm Hữu cơ Úc – Việt Nam số 01

   Thị trường hữu cơ ở Úc: Khoảng trống và cơ hội
   (30 phút- bao gồm Phiên dịch Anh- Việt)
   Thứ Bảy, 13.11.2011 Giờ: 9.00 – 12.00 sáng (Hà Nội), 1.00 – 4.00 pm (Canberra)

    Tình trạng sản xuất và bán thực phẩm hữu cơ củaÚc.
    Rào cản đối với xuất nhập khẩu, (an toàn sinh học, văn hóa hoặc cách cư xử trong kinh doanh).
    Vấn đề an toàn sinh học và nhập khẩu.
    Cách tiếp cận để tháo gỡ rào cản này cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thực phẩm hữu cơ sang Úc.
    Các giải pháp thay thế để cải thiện kinh doanh và thương mại giữa Úc và Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ.
   Được trình bày bởi
   Ông Tim Marshall – Giám đốc TM Organics và Chủ tịch NASAA (Hiệphội Nông nghiệp Bền vững Quốc gia, Úc)

   Link xem
   Thị trường hữu cơ Úc – Khoảng trống & cơ hội – Mekong Organics

   • This topic was modified 3 weeks ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 6 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 4 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »