Buổi 6 [2A.1234] GẠO HỮU CƠ & SẢN PHẨM GẠO (sáng 12.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 6 [2A.1234] GẠO HỮU CƠ & SẢN PHẨM GẠO (sáng 12.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4590
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 2: Diễn đàn Thương mại Thực phẩm Hữu cơ Úc – Việt Nam số 01

   DIỄN ĐÀN: GẠO HỮU CƠ VÀ SẢN PHẨM GẠO
   Thứ Sáu, 12.11.2021 Giờ: 9.00 – 10.00 sáng (Hà Nội), 1:00-2:00 pm (Canberra)

   1. Nhập khẩu gạo hữu cơ được chứng nhận vào Úc
   (7 phút- bao gồm bản Phiên dịch Anh- Việt)

   Trình bày bởi
   Ông George Aramayo
   Giám Đốc Công ty Arrow Foods, Sydney
   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Mở và Phiên dịch bởi Ts. Nguyễn Văn Kiền

   ____________
   2. Chứng nhận sản xuất và xuất khẩu gạo hữu cơ
   (7 phút- bao gồm bản Phiên dịch tiếng Anh-Tiếng Việt)

   Trình bày bởi
   Ông Lâm Anh Tú – CEO Công ty Hoa Nắng
   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch: Nguyễn Hoàng Khang

   ____________
   3. Xử lý hữu cơ oxy thấp – công nghệ sạch
   (15 phút- bao gồm bản Phiên dịch tiếng Anh-Tiếng Việt)

   Trình bày bởi
   Ông Nguyễn Văn Phát – CEO Công ty Kỹ thuật AP, TP. HCM, Việt Nam
   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch bởi ông Đức Trường Nguyễn

   ____________
   4. Hợp tác xã lúa được chứng nhận tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (15 phút – bao gồm Phiên dịch tiếng Anh – tiếng Việt)

   Được trình bày bởi
   Ông Đoàn Văn Tài, Hợp tác xã lúa hữu cơ Tấn Đạt, Vĩnh Long, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch bởi ông Lê Ngọc Hiệp

   ____________
   5. Link xem
   Diễn đàn 1: Gạo hữu cơ & các sản phẩm từ Gạo – Mekong Organics

   • This topic was modified 3 weeks ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 6 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 2 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »