Buổi 63. Hội thảo Mắc Ca sinh học Úc – Việt

Home Forums Organic Trainning Buổi 63. Hội thảo Mắc Ca sinh học Úc – Việt

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #6443
   Đại Phan
   Moderator

   Hội Thảo Mắc Ca Sinh học Úc – Việt

   1.Giới thiệu
   (10 phút)

   Được trình bày bởi
   Dr.Van Kien Nguyen

   2.Sản xuất và chứng nhận thực phẩm hữu cơ giữa Úc và Việt Nam
   (20 phút)

   Được trình bày bởi
   Dr.Van Kien Nguyen

   3.Nguyên lý nông nghiệp hữu cơ áp dụng trên cây mắc ca
   ( 20 phút)

   Được trình bày bởi
   Dr.Alan Broughton

   4.Phì nhiêu đất cho cây mắc ca
   ( 40 phút)

   Được trình bày bởi
   Mr.David Forrest

   5. Kiểm soát sinh học trong quản lý dịch hại tổng hợp trên cây mắc ca
   ( 40 phút)

   Được trình bày bởi
   Mr.Richard Llewellyn

   6.Phần thảo luận
   ( 50 phút)

   • This topic was modified 1 year, 8 months ago by Đại Phan.
   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »