Buổi 58 [9.17] Sản xuất cá da trơn hữu cơ

Home Forums Organic Trainning Buổi 58 [9.17] Sản xuất cá da trơn hữu cơ

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #6140
   Phuong Pham
   Moderator

   Chương 9: Thực hành canh tác, chế biến, chứng nhận và thương mại hữu cơ tốt nhất số 1
   Bài 17: Sản xuất cá da trơn hữu cơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long để xuất khẩu thị trường Châu Âu và Châu Á

   15.03.2022 Giờ: 14.00 – 17.00 (Hà Nội), 18.00 – 21.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Việt

   Được trình bày bởi Antoine Bui, Giám đốc kỹ thuật của Wertewerk ở ĐBSCL, Việt Nam
   File bài giảng:

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »