Buổi 56 [9.15] Sữa và trứng hữu cơ.

Home Forums Organic Trainning Buổi 56 [9.15] Sữa và trứng hữu cơ.

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #5975
   Phuong Pham
   Moderator

   Chương 9: Thực hành canh tác, chế biến, chứng nhận và thương mại hữu cơ tốt nhất số 1
   Bài 15: Sữa và trứng hữu cơ West Gippsland, Victoria, Úc.

   11.03.2022 Giờ: 14.00 – 17.00 (Hà Nội), 18.00 – 21.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch bởi Đức Trường Nguyễn

   Được trình bày bởi
   Wendy Wallace, Elderslie Organics ở Tây Gippsland, Victoria, Úc.
   File bài giảng:

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »