Buổi 55 [9.14] Liên kết nông dân hữu cơ của nông hộ nhỏ

Home Forums Organic Trainning Buổi 55 [9.14] Liên kết nông dân hữu cơ của nông hộ nhỏ

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #5974
   Phuong Pham
   Moderator

   Chương 9: Thực hành canh tác, chế biến, chứng nhận và thương mại hữu cơ tốt nhất số 1
   Bài 14: Liên kết nông dân hữu cơ của nông hộ nhỏ với thói quen, nhận thức và tiêu thụ rau hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên, Việt Nam.

   09.03.2022 Giờ: 14.00 – 17.00 (Hà Nội), 18.00 – 21.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Việt

   Được trình bày bởi
   Ông Trương Thành Đạt – CEO
   Nông trường Ếch Ộp tại Long Xuyên, An Giang, Việt Nam.
   File bài giảng:

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »