Buổi 38 [7.3] Quản lý sau thu hoạch và tổn thất thực phẩm

Home Forums Organic Trainning Buổi 38 [7.3] Quản lý sau thu hoạch và tổn thất thực phẩm

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #5708
   Dang Nguyenminh
   Moderator

   Chương 7: Chế biến thực phẩm hữu cơ, Quản lý sau thu hoạch và quản lý mất mát thực phẩm, Xây dựng thương hiệu, Tiếp thị và Thương mại Quốc tế
   Bài 3: Chiến lược quản lý sau thu hoạch và quản lý tổn thất thực phẩm đối với quy mô vừa và nhỏ của nông nghiệp, chế biến và thương mại thực phẩm hữu cơ

   21.01.2022 Giờ: 14.00 – 17.00 (Hà Nội), 18.00 – 21.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Việt

   Được trình bày bởi
   Nguyễn Hồng Công, chuyên gia tư vấn độc lập, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »