Buổi 37 [7.2] Chế biến thực phẩm hữu cơ cho SMEs

Home Forums Organic Trainning Buổi 37 [7.2] Chế biến thực phẩm hữu cơ cho SMEs

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #5707
   Dang Nguyenminh
   Moderator

   Chương 7: Chế biến thực phẩm hữu cơ, Quản lý sau thu hoạch và quản lý mất mát thực phẩm, Xây dựng thương hiệu, Tiếp thị và Thương mại Quốc tế
   Bài 2: Chế biến thực phẩm hữu cơ cho SMEs (các doanh nghiệp vừa và nhỏ)

   19.01.2022 Giờ: 14.00 – 17.00 (Hà Nội), 18.00 – 21.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Việt

   Được trình bày bởi
   Ông Lê Ngọc Hiệp – Thành viên Mekong Organics & Giảng viên chế biến thực phẩm trường Đại học An Giang.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »