Buổi 36 [7.1] Chế biến thực phẩm hữu cơ quy mô công nghiệp

Home Forums Organic Trainning Buổi 36 [7.1] Chế biến thực phẩm hữu cơ quy mô công nghiệp

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #5706
   Dang Nguyenminh
   Moderator

   Chương 7: Chế biến thực phẩm hữu cơ, Quản lý sau thu hoạch và quản lý mất mát thực phẩm, Xây dựng thương hiệu, Tiếp thị và Thương mại Quốc tế
   Bài 1: Giới thiệu

   1- Một nhà máy chế biến thực phẩm điển hình ở Namchow, Thái Lan.
   Thêm một nhà máy chế biến thực phẩm điển hình ở Úc (nhà máy thực phẩm Leeton) đang thực hiện một sản phẩm hữu cơ. Nghiên cứu trường hợp:
   2- Gạo Hữu cơ ăn liền: sản phẩm được bán tại Úc.
   3- Bánh quy gạo hữu cơ cho trẻ em: sản phẩm được bán ở Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc.

   17.01.2022 Giờ: 14.00 – 17.00 (Hà Nội), 18.00 – 21.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Việt

   Được trình bày bởi
   Ông Peter Le, Chuyên gia tư vấn thực phẩm quốc tế, Sydney Australia.
   File bài giảng:

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • #5715
   ple288icloudcom
   Participant

   Welcome everyone who attends the lectures. Hope you can gain some useful practical ideas from these presentation!

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »