Buổi 34 [5.10] Phát triển, quản lý một doanh nghiệp nhỏ

Home Forums Organic Trainning Buổi 34 [5.10] Phát triển, quản lý một doanh nghiệp nhỏ

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #5633
   Dang Nguyenminh
   Moderator

   Chương 5: Chứng nhận, kiểm soát chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ và phát triển kinh doanh
   Bài 10: Phát triển, quản lý và phát triển một doanh nghiệp nhỏ và “thiết lập một hệ thống quản lý kinh doanh để tạo điều kiện cho chứng nhận ISO độc lập”

   14.01.2022 Giờ: 15.00 – 18.00 (Hà Nội), 19.00 – 22.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch bởi Bà Trần Ngân

   Được trình bày bởi
   Ông Michael Young, Người sáng lập và Giám đốc điều hành, Transformed, Canberra, Úc

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »