Buổi 27 [5.4] Vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ (29.12.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 27 [5.4] Vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ (29.12.2021)

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #5436
   Dong Nguyen
   Moderator

   Chương 5: Chứng nhận, kiểm soát chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ và phát triển kinh doanh
   Bài 4: Nhóm người làm nông trọt trong việc hình thành và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ: Kinh nghiệm từ Đông Nam Á và Châu Phi.

   29.12.2021 Giờ: 15.00 – 18.00 (Hà Nội), 7.00 – 10.00 (Canberra)
   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch bởi Phạm Tấn Đạt

   Tại sao vai trò của nhóm nông dân quan trọng trong việc chứng nhận thực phẩm hữu cơ cho nông dân sản xuất nhỏ.
   Quá trình hình thành Nhóm Người làm nông.
   Phí, niềm tin và giá trị cộng đồng.
   Làm thế nào để duy trì nhóm người làm nông và ICS.
   Đào tạo thành viên ICS.
   Các vấn đề khác: chính sách quốc gia để áp dụng ICS vào chương trình chứng nhận.

   Được trình bày bởi
   Ông Tim Marshall, TM Organics, Chủ tịch NASAA Organic, Nam Úc
   File bài giảng:

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • #5509
   Đại Phan
   Moderator

   Câu hỏi thảo luận

   I.Khi nào chúng ta cần xin chứng nhận hữu cơ theo nhóm thay vì chỉ là cá nhân/cá thể?  (When is it appropriate to start a Grower Group, rather than seek individual certification?)
   Các ý kiến thảo luận:
   1.Khi số lượng người dân tham gia vào nhóm lớn, để tiết kiệm chi phí thì nên tham gia vào nhóm. Những người dân ở cùng điều kiện sản xuất nên làm theo nhóm để tiết kiệm chi phí.(Anh Hoàng Duy – Minh Phú)
   2.Khi diện tích canh tác của nông hộ nhỏ (<1ha) thì nên làm theo nhóm để tiết kiệm chi phí đánh giá. Mặt khác, những hộ dân này có thể kiểm tra chéo lẫn nhau.(Anh Phú Thanh – HTX Tây Đô)
   3. Khi quy mô nhỏ, nên làm theo nhóm để tiết kiệm chi phí. Nếu quy mô đủ lớn và đủ kinh phí thì có thể xin chứng nhận ở mức cá thể.(Chị Bích Ngọc – ĐHTB)
   4. Chứng nhận cho cá nhân thì chi phí rất cao, nên nếu thực hiện chứng nhận theo nhóm sẽ thích hợp và tốt hơn. (Anh Trọng Phú – SNV)
   5. Đơn vị đang công tác cũng đang thực hiện chứng nhận theo nhóm, nhằm giúp tiết kiệm chi phí. Ở ĐBSCL, người dân thường có diện tích canh tác nhỏ, khoảng dưới 1ha, đa phần trồng lúa, hoặc mô hình lúa – tôm (Với diện tích khoảng 1ha, người dân thường dành ra 40% diện tích để đào ao nuôi tôm xung quanh ruộng). / Khi chứng nhận theo nhóm, tăng độ liên kết giữa các hộ. Chứng nhận riêng lẻ, chi phí cao và tốn nhiều thời gian.(Anh Thanh Tiền – Cỏ May)
   6. Làm nhóm rất tốt, giúp giảm chi phí. Đã từng hỗ trợ một số doanh nghiệp đi xin giấy. Tuy nhiên, việc thuyết phục người dân tham gia làm nhóm cũng sẽ có nhiều khó khăn, vì mỗi người sẽ có những quan điểm riêng nên sẽ khó theo cùng một tiêu chuẩn. Nếu cả 1 vùng cùng làm 1 sản phẩm thì sẽ thuận tiện hơn.(Chị Phụng)
   7. Khi số lượng hộ dân nhiều mà diện tích và sản lượng thu hoạch nhỏ, khả năng tự chứng nhận khó do chi phí lớn, khả năng hiểu và thành thạo chứng nhận chưa cao. Do đó việc chứng nhận nhóm sẽ giảm chi phí, thời gian và khả năng đạt chứng nhận cao hơn.(Anh Toàn Đỉnh)
   8. Có thể tăng quy mô sản xuất sản phẩm. Từ đó dẫn đến chi phí giảm so với chỉ từng cá nhân riêng lẻ. (Mr. Bảy)
   9. Xin chứng nhận theo nhóm thì sẽ giảm được chi phí chứng nhận. Bên cạnh đó các chi phí khác như chi phí tư vấn, đánh giá, công lao động, phù hợp với các mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã. (Mr. Tặng)
   10. Khi chúng ta sản xuất với diện tích nhỏ, có nhiều hộ sản xuất với diện tích nhỏ thì nên tập trung lại để cùng đánh giá sẽ hợp lý hơn. vì chi phí đánh giá sẽ hợp lý. còn tự đánh giá cá nhân sẽ làm chi phí đội lên. làm theo nhóm cũng dễ quản lý và thực hành cũng được giám sát qua lại giữa các thành viên trong nhóm. Bên cạnh đó giảm được các chi phí như đầu vào, chi phí tư vấn. (Mr. Cường)
   11.Khi tham gia, các thành viên sẽ thực hành giống nhau và cùng nhau sử dụng chứng nhận cho việc giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, các thành viên ở cùng tại một cộng đồng sẽ có những mối quan hệ khắng khít hơn. (Mr. Hiếu)
   12. Gia tăng giá trị sản phẩm khi các thành viên có thể tận dụng vật liệu của nhau để chế biến ra các sản phẩm khác. Các nhà đầu tư cũng có thể dễ dàng tham gia vào nhóm để tăng khả năng tài chính của nhóm. Các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ và lưu trữ các giống bản địa. Chi phí đào tạo cho các thành viên một lần sẽ được chia đều cho các thành viên → giảm chi phí đào tạo cho nhóm đào tạo. (Mrs. Y Voan)
   13. Tăng sức mạnh tập thể để cạnh tranh và thảo luận  với các đối tác.(Mr. Thành)
   14. Tổ chức có nhiều tiền thì thuận lợi, nhưng không phù hợp đối với nông dân làm riêng lẻ, các chi phí xét nghiệm mẫu nước mẫu đất… chứng nhận hữu cơ quy mô lớn sản xuất tăng chi phí giảm trên một đơn vị diện tích. Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam cũng có chứng nhận hữu cơ theo nhóm đối với 1-2 vùng canh tác tập trung không chứng nhận quá nhiều vùng riêng lẻ. (Mr. Nhật)
   15. Làm hữu cơ từ năm 2016 tập huấn và liên kết với các nông hộ để đánh giá chứng nhận. Khi chúng ta cần mua 1 số lượng lớn, sẽ đảm bảo được an toàn.(Chị Liên)
   16. Chọn nhóm nhỏ để đánh giá nhằm nhân rộng cho nhóm lớn như thế sẽ giúp giảm chi phí để đánh giá. (Anh Xuyên- Minh Phú)
   17.Có tổ sản xuất hoặc tổ liên kết sản xuất hữu cơ tạo ra sản phẩm chất lượng cho sức khỏe và bảo vệ môi trường. Chính sách của nhà nước phải cụ thể và chính sách này giúp thúc đẩy và hỗ trợ HTX kỹ thuật sản xuất hữu cơ hay kinh phí để vượt qua khó khăn ban đầu. Thị trường tiêu thụ thông thái, tiếp cận được người tiêu dùng thì nên lập tổ sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường lớn hơn. Khi xin chứng nhận hữu cơ theo nhóm giúp chia sẻ kinh phí xin chứng nhận; sản xuất theo tập thể đông người thì hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật, gắn kết và có trách nhiệm hơn so với cá nhân, có tính cộng đồng.(Anh Đỗ Văn Chung)
   18.Khoảng 2 năm làm về phân trùn quế thì nhận thấy cần thiết có chứng nhận hữu cơ để người tiêu dùng biết nguồn gốc sản phẩm và rất cần sự hỗ trợ của nhà nước khi xin chứng nhận. Tôi đã tự làm chứng nhận và các farm yêu cầu cần có sự liên kết để có đầu ra (các HTX, …). Mong muốn kết nối được các doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra để đảm bảo sản phẩm được tiêu thụ. (Trại trùn nàng út)
   19. Đang dần chuyển sang hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ chủ yếu giá trị cây xoài và lúa.  Không chuyên về sản xuất nên chưa thể thông tin thêm.(Chị Huỳnh Mai – Sở NNPTNT Đồng Tháp)
   20. Quy mô chứng nhận lớn và số hộ nhiều thì nên thành lập nhóm; các hộ canh tác tương đối giống nhau -> chia sẻ chi phí chứng nhận; hệ thống ICS phải đủ lớn mạnh để đủ khả năng quản lý tổ nhóm của mình. (Anh Phát Tài)
   21. Cùng sản xuất sản phẩm giống nhau, cùng phương thức canh tác, cùng hệ thống quản lý, quy mô số hộ nhiều. Mong muốn sản phẩm được công nhận giá trị. Mong muốn giảm chi phí chứng nhận. Mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua liên kết với doanh nghiệp.(Lâm Thúy Anh)
   22. Theo ý kiến em bổ sung tại địa phương sản xuất  thỏa mãn yêu cầu đáp ứng xây dựng vùng nguyên liệu để sản xuất hữu cơ và có tiềm năng phát triển hữu cơ. Đồng thời có nguồn nhân lực, cá nhân đủ năng lực quản lý nhóm tiềm năng và thị trường đầu ra cho nông dân nơi đó.(Anh Thái Vương)
   23. Khi chúng ta muốn có sản lượng lớn và vùng sản xuất an toàn, chánh nhiễm chéo từ các nương canh tác thông thường.
   24. Tập hợp được các hộ sản xuất hữu cơ trong một vùng lân cận để giảm thiểu giá thành cùng rủi ro.
   25. Khi sản phẩm của cá nhân nông dân đủ về mặt chất lượng, nhưng vốn ít hoặc chưa có thị trường xuất khẩu.
   26. Hiện tại, quá trình để được cấp chứng nhận hữu cơ ở Việt Nam rất tốn kém và mất nhiều thời gian, công sức để đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bộ quy chuẩn hữu cơ quốc tế . Vì vậy cần thêm nhiều chính sách hơn nữa từ nhà nước và sự nổ lực, giúp đỡ của cộng đồng và người tiêu dùng để những quy trình cấp chứng nhận hữu cơ ở Việt Nam sẽ được giải quyết nhanh gọn, mang lại những hiệu quả tích cực đối với bà con nông dân. Khi chúng ta quy hoạch 1 vùng chuyên canh chuyên sản xuất 1 hoặc vài sản phẩm hữu cơ chúng ta có thể tiến hành xin giấy chứng nhận hữu cơ theo nhóm để giảm thiểu chi phí so với làm theo cá nhân/cá thể.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »