Buổi 14 [3.6] Chuyển đổi IPM thành quản lý (26.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 14 [3.6] Chuyển đổi IPM thành quản lý (26.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4800
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 3: Các vấn đề nguyên tắc và thực tiễn
   Bài 6. Chuyển đổi IPM thành quản lý nông nghiệp hữu cơ

   (3:00 – 6:00) chiều Thứ 6, ngày 26.11.2021

   • IPM, một mô hình mới lạ?
   • Nguyên tắc IPM để thực hiện trong kịch bản canh tác hữu cơ: phòng ngừa tốt hơn so với kiểm soát, xác định
   • Bạn bè và kẻ gây hại, quản lý sâu bệnh.
   • Nghiên cứu trường hợp cho ứng dụng IPM thành công trên toàn thế giới.

   Được trình bày bởi
   Ông Phạm Tấn Đạt – Nhà giáo dục hữu cơ của Mekong Organics.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »