Buổi 13 [3.5] Nguyên tắc quản lý dịch hại & cỏ dại (24.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 13 [3.5] Nguyên tắc quản lý dịch hại & cỏ dại (24.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4799
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 3: Các vấn đề nguyên tắc và thực tiễn
   Bài 5. Nguyên tắc quản lý Phiên dịch hại, bệnh tật và cỏ dại

   (3:00 – 6:00) chiều Thứ Tư, ngày 24.11.2021

   Tại sao sâu bệnh, cỏ dại và bệnh tật trở thành vấn đề rắc rối?
   Đa dạng sinh thái để kiểm soát bảo tồn sinh học.
   Sự đa dạng trong đất.
   Quản lý cỏ dại.

   Được trình bày bởi
   Ông Alan Broughton, Phó Chủ tịch OAA và nhà giáo dục hữu cơ của Mekong Organics

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »