Buổi 12 [3.4] Làm và sử dụng phân bón hữu cơ (22.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 12 [3.4] Làm và sử dụng phân bón hữu cơ (22.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4796
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 3: Các vấn đề nguyên tắc và thực tiễn
   Bài 4. Làm và sử dụng phân bón hữu cơ.
   (3:00 – 6:00) chiều Thứ 2, ngày 22.11.2021

   • Làm và ứng dụng phân hữu cơ.
   • Nuôi giun và làm vermicompost.
   • Ruồi lính đen: Hermetia illuscens.
   • Chế tạo than sinh học.
   • Phân xanh và cây trồng che phủ.
   • Cây phân bón để quản lý độ phì nhiêu của đất.

   Được trình bày bởi
   Ông Alan Broughton, Phó Chủ tịch OAA và nhà giáo dục hữu cơ của Mekong Organics

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »