Khai giảng 01.11.2021

Home Forums Organic Trainning Khai giảng 01.11.2021

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4491
   Dong Nguyen
   Moderator

   Khai giảng, buổi gặp đầu tiên, vào lúc 3:00 chiều – 5:00 chiều (giờ Hà Nội), ngày 01.11.2021
   Zoom link tham gia sẽ gửi email đến tất cả các bạn đã có đăng ký emails trên website

   Một thông báo quan trọng liên quan đến khóa học sẽ gửi đến các bạn trong buổi gặp này!

   Nội dung

   A1. Chào đón các Giảng viên và Học viên tham gia
   . 3:00 – 3:30 chiều, bởi Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền
   . Những người tham gia giới thiệu bản thân thông qua hộp trò chuyện (chat)
   . Giảng viên giới thiệu ngắn gọn về bản thân

   A2. Kiểm tra phần mềm và giới thiệu cách sử dụng Zoom cho khóa đào tạo
   . 3:30 chiều – 3:45 chiều
   . Trình bày bởi ông Nguyễn Văn Thái, RCRD và Mekong Organics

   A3. Giới thiệu phương pháp chụp ảnh để cập nhật vị trí trên bản đồ của khóa học
   . 3:45 chiều – 4:00 chiều
   . Trình bày bởi Th.s Lê Ngọc Hiệp, Đại Học An Giang và thành viên Mekong Organics

   A4. Giới thiệu về dự án “Thúc đẩy chứng nhận và thương mại thực phẩm
   hữu cơ giữa Úc và Việt Nam” đã được tài trợ từ Chiến lược tham gia
   tăng cường kinh tế Úc-Việt Nam (AVEG) 2021
   . 4:00 – 4:30 chiều
   . Trình bày bởi Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền, Giám đốc Mekong Organics

   A5. Hỏi – Đáp, Thảo luận
   . 4:30 – 5:00 chiều

   Ngôn ngữ: Anh – Việt Nam

   Link xem
   Khai giảng khóa Đào tạo Sản xuất – Chứng nhận – Thương mại thực phẩm hữu cơ Úc – Việt

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »