Buổi 5 [1.5] Kinh tế, quy định và quản trị (10.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 5 [1.5] Kinh tế, quy định và quản trị (10.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4586
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 1: Phong trào nông nghiệp hữu cơ toàn cầu, khu vực và địa phương

   Bài 5: Các khía cạnh kinh tế, quy định và quản trị của sản xuất và thương mại thực phẩm hữu cơ

   Thứ Tư, 10.11.2021 Giờ: 3.00 – 6.00 pm (Hà Nội), 7.00 – 10.00 pm (Canberra)

   Được trình bày bởi
   Tony Webster, Giám đốc điều hành của Policy Partners Pty Ltd, cung cấp tư vấn kinh tế, chính sách và quản lý, Canberra ACT Australia

   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch: Ts. Nguyễn Văn Kiền

   • This topic was modified 3 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »