Buổi 5 [1.5] Kinh tế, quy định và quản trị (10.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 5 [1.5] Kinh tế, quy định và quản trị (10.11.2021)

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4586
   Dong Nguyen
   Moderator

   Chương 1: Phong trào nông nghiệp hữu cơ toàn cầu, khu vực và địa phương
   Bài 5: Các khía cạnh kinh tế, quy định và quản trị của sản xuất và thương mại thực phẩm hữu cơ

   〉〉  Mời xem buổi học này  〈〈
   Lớp học: Youtube.com/c/MekongOrganics

   Thứ Tư, 10.11.2021 Giờ: 3.00 – 6.00 pm (Hà Nội), 7.00 – 10.00 pm (Canberra)

   Được trình bày bởi
   Tony Webster, Giám đốc điều hành của Policy Partners Pty Ltd, cung cấp tư vấn kinh tế, chính sách và quản lý, Canberra ACT Australia

   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch: Ts. Nguyễn Văn Kiền

   • This topic was modified 6 months, 2 weeks ago by Dong Nguyen.
   • This topic was modified 5 months, 1 week ago by Dong Nguyen.
   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • #5510
   Đại Phan
   Moderator

   Câu hỏi thảo luận

   I. Theo anh/chị thực phẩm hữu cơ trên thị trường ở Việt Nam chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm (%) trong tổng số các thực phẩm được bán?
   Các ý kiến khảo sát:
   1.Theo em thực phẩm hữu cơ trên thị trường ở Việt Nam chiếm khoảng 1%
   2.0,1%
   3.30%
   4.Theo mình thực phẩm hữu cơ trên thì trường ở Việt Nam chiếm khoảng 1-2% trong tổng số các thực phẩm được bán.
   5.10%
   6.2%
   7.5%
   8.Thực phẩm hữu cơ chiếm khoảng 40%
   9.Khoảng 5-8%
   10.Dưới 10%
   11.20%
   12.0,05%
   13.3%
   14.15%
   15.Rất thấp và không rõ ràng nguồn gốc
   16.0.9% thị trường
   17.0.2%

  • #5511
   Đại Phan
   Moderator

   Câu hỏi thảo luận

   II. Người tiêu dùng Việt Nam khi mua thực phẩm Hữu cơ, họ sẽ lựa chọn mua sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn chất lượng nào là phổ biến?
   Các ý kiến khảo sát:
   1. EU
   2. USDA
   3. Tiêu chuẩn Việt Nam
   4. Tin tưởng người bán
   5. PGS
   6. Không chắc tiêu chuẩn nào vì hoặc không có thông tin cụ thể
   7. Uy tín của nhà sản xuất
   8. Tuỳ vào loại thực phẩm
   9. JAS
   10. Chứng nhận của các đơn vị chức năng có thẩm quyền
   11. Phần lớn là không biết, chỉ nghe hữu cơ thì mua. Hoặc chứng nhận Mỹ và Nhật thì nghe yên tâm, vì 2 nước này đã nổi lên về mặt chất lượng sản phẩm.
   12. TCVN, VietGap
   13. Dựa trên người nói, vì người tiêu dùng chưa biết rõ các tên của chuẩn hữu cơ.
   14. Sẽ được chia ra 2 dạng: 1 là những người tìm hiểu rõ về hữu cơ họ sẽ dựa trên tiêu chí của USDA, EU và JAS, 2 là những người tiêu dụng chỉ nghe thông tin qua về hữu cơ sẽ lựa chọn các sản phẩm theo TCVN là chủ yếu.
   15. Khá mơ hồ, vì sự hiểu biết về sản phẩm hữu và các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đa số không tin vào tiêu chuẩn của Việt Nam.
   16. Mua theo cảm tính.

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »