Buổi 4 [1.4] Chính sách hỗ trợ NN Hữu cơ (08.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 4 [1.4] Chính sách hỗ trợ NN Hữu cơ (08.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4584
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 1: Phong trào nông nghiệp hữu cơ toàn cầu, khu vực và địa phương

   Bài 4: Chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ trên toàn cầu

   Thứ Hai, 08.11.2021 Giờ: 3.00 – 6.00 pm (Hà Nội), 7.00 – 10.00 pm (Canberra)

   Được trình bày bởi
   Ông Alan Broughton, Phó Chủ tịch OAA và Nhà giáo dục hữu cơ của Mekong Organics

   Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Phiên dịch: Ts. Nguyễn Văn Kiền

   • This topic was modified 3 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   • This topic was modified 3 weeks, 2 days ago by Dong NguyenDong Nguyen.
   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »