Buổi 10 [3.2] Kiểm tra đất (3-6g chiều 17.11.2021)

Home Forums Organic Trainning Buổi 10 [3.2] Kiểm tra đất (3-6g chiều 17.11.2021)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #4727
   Dong NguyenDong Nguyen
   Moderator

   Chương 3: Các vấn đề nguyên tắc và thực tiễn

   2. KIỂM TRA ĐẤT

   • Xét nghiệm đất đơn giản: Tìm kiếm dấu hiệu phì nhiêu của đất.
   • Sử dụng cây họ đậu.
   • Đất Việt Nam.
   • Làm thế nào để tăng carbon đất

   Được trình bày bởi
   Ông Alan Broughton, Phó Chủ tịch OAA và nhà giáo dục hữu cơ của Mekong Organics.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Translate »