Mekong Organics – linking Vietnam and Australia for promoting organic agriculture & trade

Mekong Organics xin chia sẽ clip giới thiệu về dự án kết nối phát triển mối quan hệ đối tác giữa Úc và Việt Nam thông qua phát triển kết nối sản xuất và thương mại giữa hai quốc gia.

Translate »