05 lợi ích của cỏ dạy- chiến lược quản lý cỏ dại hữu hiệu – của Andre Leu (cựu chủ tịch IFOAM) – được Mekong Organics giới thiệu đến nhà nông!

Có 05 lợi ích lớn của cỏ dại mà nếu chúng ta biết quản lý chúng hữu hiệu, nhà nông khỏe ra, Mekong Organics xin gửi đến bà con nông dân!

Translate »