Khóa tập huấn nông nghiệp hữu cơ cho nhân lực nguồn tỉnh An Giang

Từ 5-13/5/2023

Tại Sở NN&PTNT tỉnh An Giang

Tài liệu khóa tập huấn

List of Participants

STTHỌ VÀ TÊN/Full NameĐƠN VỊ/ Department/Organization
1Nguyễn Văn HồngTrung tâm Khuyến nông/An Giang Farm Extension Centre
2Phạm Thị Thủy TiênTrung tâm Kỹ thuật- Dịch vụ nông nghiệp/ Centre for Agricultural Technology & Services
3Nguyễn Hữu An KhươngTrung tâm Kỹ thuật- Dịch vụ nông nghiệp/Centre for Agricultural Technology & Services
4Phan Thị Hồng ThúyChi cục BVTV/ Plant Protection Department
5Lê Thị HồngTrạm Khuyến nông Long Xuyên/ Long Xuyen Farm Extension Centre
6Trần Thị LâmTrạm Khuyến nông Long Xuyên/ Long Xuyen Farm Extension Centre
7Nguyễn Hữu NghĩaTrạm Khuyến nông Chợ Mới/ Cho Moi Farm Extension Centre
8Nguyễn Thái PhủTrạm Khuyến nông Chợ Mới/ Cho Moi Farm Extension Centre
9Nguyễn Thị Huỳnh ThơTrung tâm Khuyến nông/An Giang Farm Extension Centre
10Huỳnh Thị Minh TâmTrung tâm Kỹ thuật- Dịch vụ nông nghiệp/Centre for Agricultural Technology & Services
11La Thái BìnhChi cục Chăn nuôi Thú y/ Animal husbandry and VEC centre
12Phan Huỳnh Giang SanTrung tâm Kỹ thuật- Dịch vụ nông nghiệp/Centre for Agricultural Technology & Services
13Nguyễn Lê Kim NgânTrạm Trồng trọt và BVTV Long Xuyên/ Long Xuyen Crop and Plant Protection Station
14Võ Thị Diễm TrinhTrạm Trồng trọt và BVTV Châu Thành/Chau Thanh Crop and Plant Protection Station
15Phan Thị NhưTrạm Khuyến nông Châu Thành/ Chau Thanh Farm Extension Station
Translate »