Dự án: Nhân rộng hệ thống canh tác lúa mùa-tôm càng xanh hữu cơ ở đồng bằng Sông Cửu Long.

Project: Scaling up a traditional rice-shrimp based agro-ecological farming system in the Mekong Delta, funded by Rufford Foundation, UK

Website: https://www.rufford.org/projects/nguyen_van_kien_0

Đơn vị tài trợ/Donor: Rufford Foundation (6,000 Bảng Anh)

Thời gian/timeframe: 7/2020-6/2021

Đơn vị quản lý dự án/Project Management Unit: Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển Nông Thôn, Đại học An Giang, ĐHQG TP. HCM/ Research Center for Rural Development, An Giang University, Vietnam National University, HCM City.

Đơn vị phối hợp thực hiện/ Implementation partners: Mekong Organics PTY LTD (Australia), Mekong Nutrition, Luá mùa Tư Việt.

Địa bàn triển khai dự án/Project location: Làng Cù Là, thị trấn Minh Lương & xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đồng bằng sông Cửu Long (Cu La village, Minh Luong Town & Vinh Hoa Phu Commune, Chau Thanh District, Kien Giang province, Mekong Delta, Vietnam).

Trưởng dự án/project leader: Ts. Nguyễn Văn Kiền (PhD), Director of Mekong Organics PTY LTD, senior researcher at RCRD/AGU-VNU HCM city, Honorary Senior Lecturer, Fenner School of Environment & Society, the Australian National University (ANU).

https://www.facebook.com/MekongOrganics-2270168229893295

Thành viên nhóm nghiên cứu/ Researchers:

  1. Ths Huỳnh Ngọc Đức, giảng viên BM Phát triển nông thôn & quản lý tài nguyên, Khoa NN&QLTNTN, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/duc.hn.5

2. Ks. Lê Quốc Việt, trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

https://www.facebook.com/luamua.net

3. Ths. Lê Ngọc Hiệp, giảng viên BM Công nghệ thực phẩm, Khoa NN&QLTNTN, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005224590345

4. Ths. Nguyễn Văn Thái, giảng viên TT. NC&PTNT, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/thai.nguyenvan.549

5. Ths. Phạm Tấn Đạt, Mekong Organics PTY LTD

https://www.facebook.com/datphamipmhau

6. Ths. Phạm Trần Lan Phương, cộng tác viên TT. NC&PTNT, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/ptlphuong

7. Ths. Lý Quốc Đẳng, giảng viên Viện Nghiên Cứu phát triển ĐBSCL, ĐHCT

https://www.facebook.com/lygia1202

8. Ks. Nguyễn Minh Đăng, nghiên cứu viên, TT. NC&PTNT, Đại học An Giang-ĐHQG TPHCM

https://www.facebook.com/dangminhnguyen97

9. Ths. Trần Minh Phúc, Mekong Organics PTY LTD, cộng tác viên hợp phần kinh tế xã hội

https://www.facebook.com/phucct15

10. Ths. Nguyễn Hoàng Hân, nghiên cứu sinh về đất và cây trồng tại ĐH Charles Sturt, bang NSW, Úc, cán bộ sở NN & PTNT tỉnh Sóc Trăng

https://www.facebook.com/hoanghan.nguyen.18

Các hoạt động của dự án/ project activities:

1. Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành tổ chức 01 hội thảo khởi động dự án ngày 30/6/2020. Có 50 đại biểu là bà con nông dân trồng lúa mùa tại huyện Châu Thành, lãnh đạo UBND các xã trong huyện, lãnh đạo UBND và cán bộ phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, Chi Cục Trồng Trọt BVTV tỉnh Kiên Giang tham dự.

On 30 June 2020, the research team co-hosted a stakeholder workshop with Chau Thanh Sub-Department of Agriculture & Rural Development to share the objectives and activities of the project and receive feedback from the stakeholders.

2. 2. Khảo sát kinh tế xã hội, hệ thống canh tác lúa-tôm – dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng 50 hộ dân tại xã Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang.

Survey 50 households about traditional rice shrimp farming system linked to nutrition and public health of local communities in Vinh Hoa Phu Commune, Chau Thanh District, Kien Giang province.

3. Khảo sát và phân tích đất phục vụ phát triển hệ thống canh tác lúa mùa tôm càng hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Vĩnh Hòa Phú và Làng Cù Là.

Survey and analyse soils for promoting organic traditional rice-prawn farming system, adaptation to climate change at Vinh Hoa Phu commune, Cu La village.

4. Khảo sát quản trị tài nguyên nước vùng canh tác lúa-tôm ven biển tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành

Survey water governance at traditional rice-prawn farming system at Vinh Hoa Phu, Chau Thanh District.

5. Điều tra đa dạng sinh học, động thực vật, bò sát, chim cá trong vùng sản xuất lúa mùa-tôm càng xanh.

Survey agrobiodiversity, animals, plants, reptiles, birds, fish, and other aquatic animals in the traditional rice-prawn farming system.

6. Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo lúa mùa phục vụ phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản địa phương – một làng một sản phẩm.

Process value added products from the traditional rice to promote local specialty food – one product one village.

7. Chọn lọc 03 giống lúa mùa ngon đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Select 03 local traditional rice varieties to meet the demand of domestic and international market.

8. Xuất bản 3-4 bài trên tạp chí khoa học quốc tế trong các lĩnh vực đất, nước, đa dạng sinh học, hệ thống canh tác, nông nghiệp-dinh dưỡng-sức khỏe cộng đồng.

Publish at least three to four international journal articles in soils, biodiversity, water governance, socio-economics, linked farming system- nutrition-health

Ảnh hoạt động dự án/ photos of project activities

Ảnh: Lúa mùa Tư Việt đang giai đoạn làm đồng
Ảnh: Gạo lúa mùa Tư Việt
Ảnh: Sinh viên Đại học Cần Thơ đến thăm trang trại lúa mùa Tư Việt

Các hoạt động của dự án đang được nhóm triển khai

The project activities are in progressing, designing tools for soil sampling, socio-economic, farming system, biodiversity, linked agriculture-nutrition-health, water governance data collection and seed purification.

We will update the progress in this site…..

Other related project entitled “Long-Term Biophysical and Socio-Economic Monitoring of Floating Rice-Based and Intensive Rice Farming Systems in Mekong Delta“.

https://www.rufford.org/projects/nguyen_van_kien

Translate »