Dự án Living Delta Hub: Tiểu hợp phần số 2, Thúc đẩy phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại ĐBSCL

Living Deltas – Global Challenges – Newcastle University (ncl.ac.uk)

Nhóm nghiên cứu WP2, phụ trách hợp phần phát triển nông nghiệp hữu cơ Đồng bằng Sông Cửu Long

 1. Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền, nhà khoa học chính, trưởng nhóm nghiên cứu dự án Living Delta Hub tại TT.NC&PTNT/ĐHAG, GĐ Mekong Organics PTY LTD (Úc)
 2. Ths. Nguyễn Văn Thái, nhà khoa học, thành viên nhóm nghiên cứu WP2, giảng viên TT. NC&PTNT/ĐHAG
 3. Ths. Trần Văn Hiếu, trợ lý nghiên cứu dự án, thành viên nhóm nghiên cứu WP2, giảng viên Khoa NN&QLTNTN/ĐHAG
 4. Ths. Lê Ngọc Hiệp, trợ lý nghiên cứu dự án, thành viên nhóm nghiên cứu WP2, giảng viên Khoa NN&QLTNTN/ĐHAG
 5. Ks Nguyễn Minh Đăng, trợ lý nghiên cứu dự án, thành viên TT. NC&PTNT/ĐHAG
 6. Ths. Phạm Tấn Đạt, cộng tác viên dự án, tại TT. NC&PTNT/ĐHAG
 7. Ths. Huỳnh Ngọc Đức, cộng tác viên dự án, giảng viên Khoa NN&QLTNTN/ĐHAG
 8. Ks Phạm Tấn Đạt, cộng tác viên dự án, Chủ trang trại sinh thái Ếch Ộp
 9. Ts. Nguyễn Hoàng Hân, cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, Nghiên cứu sinh ĐH Charles Sturt Úc

Trong khuôn khổ dự án Living Delta Hub được tài trợ bởi quĩ nghiên cứu thách thức toàn cầu (Global Challenge Research Fund-GCRF, UK), do Gs. Tiến sĩ Andy Large tại ĐH Newcastle, Vương Quốc Anh làm chủ nhiệm, với hơn 60 nhà khoa học và hàng chục nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, và nghiên cứu sau tiến sĩ đến từ 34 Viện Trường toàn cầu tham gia.

Dự án có 6 hộp phần chính, trong đó nhóm nghiên cứu từ Đại học An Giang tham gia đồng chủ nhiệm các hộp phần 1, 2, và 4. Trong hợp phần số 2, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm NC&PTNT và Mekong Organics tổ chức thực hiện phát triển chương trình nông nghiệp hữu cơ tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong hợp phần này chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động sau đây:

 1. Xây dượng chương trình đào tạo kiến thức sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị nội địa và toàn cầu. Đối tượng học là: Nông dân, Hợp tác xã, Doanh Nghiệp, Sinh viên, và các thành phần khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp sinh thái hữu cơ. Chúng tôi đang cùng các chuyên gia Mekong Organics xây dựng chương trình đào tạo ngoài đồng (tại farm) kết hợp với kiến thức thông qua các buổi học online và trên lớp. Dự kiến chúng tôi sẽ triển khai trong 3 năm, kế từ tháng 3/2021.
 2. Triển khai mô hình sản xuất và chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế (USAD, EU, JAS, và NASAA Úc) cho các mô hình tiềm năng như sản phẩm Đường Thốt Nốt tại An Giang, sản phẩm gạo hữu cơ từ mô hình lúa-cá tại tỉnh Sóc Trăng và lúa-tôm/cá tại tỉnh Cà Mau. Chúng tôi đối tác với sở NN&PTNT tỉnh, Phòng NN&PTNT huyện, Doanh Nghiệp tiêu thụ nội địa và xuát khẩu, viện Nghiên cứu nông nghiệp hữu cơ Á Châu (AOI), và Hợp tác xã, nhóm sản xuất để thực hiện chương trình trong 3 năm.
 3. Ngoài ra Mekong Organics cũng tham gia hỗ trợ liên kết Doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hữu cơ từ Úc để tham gia thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ từ dự án.
 4. Dự án chi tiết đang trong quá trình cùng các bên liên quan thiết kế để triển khai vào vụ hè thu 2021
No description available.
Mô hình cây Thốt Nốt, Tri Tôn An Giang
Mô hình lúa-cá , Ngã Năm, Sóc Trăng

Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những hình ảnh, video, và các sản phẩm của dự án qua kênh thông tin này.

Translate »