DIỄN ĐÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN 1: PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC GIỮA ÚC VÀ VIỆT NAM VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Trân trọng kính mời: Quý cơ quan……………

Đến dự:

Diễn Đàn Đồng Bằng Sông Cửu Long Lần 1: Phát Triển Mối Quan Hệ Đối Tác Giữa Úc và Việt Nam Về Nông Nghiệp Hữu Cơ

Thuộc dự án: Quỹ Tài Trợ Úc – Thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa Úc và Việt Nam thông qua Phát triển Nông Nghiệp Hữu Cơ: Đào tạo và tổ chức hội thảo ở hai quốc gia.

Thời gian: Ngày 14-15 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo TRIG, Tầng 2, Đại học An Giang, Khu mới: 18 Ung Văn Khiêm, Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Translate »