Tài liệu hướng dẫn trồng rau hữu cơ-rau tự nhiên tại Canberra, ACT Úc (bản tiếng Việt)

Mekong Organics PTY LTD là 1 Doanh Nghiệp đăng ký tại ACT Canberra để kết nối phát triển nông nghiệp hữu cơ giữa Việt Nam, Quốc Gia Vùng Mekong và Úc. Doanh nghiệp hoạt động hướng tới lợi ích cho xã hội (social enterprise) và cộng đồng bằng việc chia sẽ các kiến thức khoa học trong sản xuất nông nghiệp đến hộ gia đình vùng Mekong. Dịch covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hơn 100 quốc gia, các trường học đóng cửa, học sinh phải nghỉ ở nhà. Nhiều người lớn phải nghỉ việc ở nhà giữ con hoặc làm việc.

Tài liệu hướng dẫn canh tác lúa hữu cơ – biên dịch bởi Ths Phạm Tấn Đạt, Mekong Organics

Mekong Organics xin chia sẽ đến bà con nông dân đã và đang canh tác lúa hữu cơ bộ tài liệu hướng dẫn canh tác lúa hữu cơ được nghiên cứu bởi nhóm các nhà khoa học người Ấn Độ tại Trung Tâm Nông Nghiệp Bền Vững Ấn Độ; được phiên dịch bởi Ths. Phạm Tấn Đạt, nhà khoa học của Mekong Organics PTY LTD. Xin chúc bà con nông dân áp dụng hiệu quả và bền vững.

Khmer organic vegetable community based garden – An Giang – Mekong Delta (Vietnam) – Mekong Organics & Ech Op

This video is about the project ” Developing partnerships between Australia and Vietnam for organic agriculture movement: training and workshop in two countries” to pilot a Khmer community-based organic vegetable gardens in Khmer village and temples in the South of Vietnam, funded by Australian Government, Aus4Skills for AAV, implemented by AAV team (Dr Van Kien Nguyen, Mr Le Ngoc Hiep, and Mr Thai Van Nguyen) and Mekong Organics.

Tài liệu: Ứng Dụng Nguyên Tắc Quản Lý Côn Trùng, Dịch Bệnh Và Cỏ Dại Mà Không Cần Dùng Thuốc Hóa Học do Alan Broughton biên soạn (dịch bởi Phạm Tấn Đạt)

Mekong Organics xin chia sẽ tài liệu được dịch sang tiếng Việt về ứng dụng nguyên tắc quản lý côn trùng, dịch bệnh và cỏ dại không dùng thuốc hóa học do ông Alan Broughton (Phó Chủ tịch hội nông nghiệp hữu cơ vùng Bairnsdale, Úc), cũng là thành viên của Mekong Organics. Hy vọng tại liệu này sẽ có ích cho những người đang canh tác hữu cơ tại Việt Nam.

New edited book: conservation and development of the floating rice based agro-ecological farming systems in the Mekong Delta

This edited book presents the process of collaborative research: linking science and policy in recovering the traditional floating rice based farming systems in the Mekong Delta. It covers a range of topics including the introduction with the collaborative research, using multiple disciplinary approach, co-design for research and development and conservation, with a range of socioeconomic information of the research sites, households, communities, biodiversity, nutritional values, value chain.